Двубоят между Ахил и Хектор – ЛИС

Поемата „Илиада” проследява последните петдесет и един дена от Троянската война. От тази война се определя съдбата не само на Троя, но и на цяла Гърция. Бъдещето на двете воюващи страни се решава от бойните действия. Като последна и най-важна битка преди временното примирие се очертава двубоят между Ахил и Хектор.

Двубоят между Ахил и Хектор – двете страни на Елинското бъдеще

Героите на Омир от епическата поема „Илиада” от древността до днес не са загубили обаянието си, вълнуват съвременния човек, събуждат чувство на привързаност към всичко човешко и пораждат вяра в съвършенството на човешката природа. Макар че разказва за случки и събития, Омировият епос е антропоцентричен, т.е. чрез изобразяване на външното

Омиров героичен епос

Старогръцкият героичен епос, наречен Омиров, е свързан с култа към героя. Възниква при формирането на големи етнически общности на родов, колективен принцип, както и при създаването на ранни държавни обединения, организирани на етничен принцип.

Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” – Омир – ЛИС

В епическата поема „Илиада” Омир описва събитията, които се развиват в рамките на 51 дни на десетата година от Троянската война. Той насочва вниманието към момента, когато се решава изхода на войната. Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на древните гърци.

Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор

Изразени чрез Омир, героите Ахил и Хектор откриват своята величественост, сила и мощ, подобни на стихиите. Също откриват и цялостния си живот. Показано е умението на Омир да търси различни измерения за героите си, а величавото да има неочаквани превъплъщения.

Войната и мирът в „Илиада“

Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Темата за войната и мира е обект на художествена интерпретация в „Илиада”.

„Илиада“ – 6 песен – Човешкото щастие и дългът на героя

Идеалът за човешкото щастие е обвързан с героичното в представата на древните хора за хармоничен свят. В Шеста песен на „Илиада” Омир разкрива неподозираните човешки трепети в душата на Хектор – защитника на Троя. Към идеала за герой на епохата художествената интерпретация на автора заема неочаквана творческа позиция.

„Илиада“ – 1 и 2 песен – По какво си приличат и по какво се различават Ахил и Терсит в своя гняв

Първа и втора песен на „Илиада” представят Конфликти между царя на Микена и неговите подчинени. В тези спорове Омир разкрива различните мотиви на героите за участие във войната. Личността на микенския цар е откроена като властна, алчна и безцеремонна, пренебрегваща интересите на колектива и защитаваща стремежите си към слава и богатства.

„Илиада“ – I песен – Ахил богоравният човек

Наглед е много лесно да определим в „Илиада“ на Омир съдбата и действията на човека, тъй като той е изцяло зависим от боговете. Сложността идва от представата на древните гърци за боговете като хора, с капризи и недостатъци, поради което те са също толкова непредвидими в поведението и решенията си, колкото и смъртните.

Конфликтът между Ахил и Агамемнон в „Илиада“

Конфликтът между съвършения воин и върховния вожд на ахейската войска е породен от желание за надмощие. Сблъсъкът между Ахил и Агамемнон в първа песен на „Илиада” остава само словесен, завършва с моментно помирение, пренася се на Олимп и носи след себе си много тежки последствия, които дават тласък на бойните действия.