Старогръцка лирика. Сафо

ЛИРИКАТА За разлика от епоса, в който се изразява колективното съзнание, в лириката израз намира индивидуалното човешко съзнание. Творбите, които определяме като лирически, са свързани със състоянието на човека в определен момент от живота му. Те разкриват неговите чувства и мисли, начина, по който той преживява света и житейските събития (лични и общностни). Затова лирическите творби често говорят