Александър Сергеевич Пушкин - лирика

„И ДЪЛГО ЩЕ СЪМ ЖИВ НА ХОРАТА В СЪРЦАТА” - ТЕМИ, ИДЕИ И ПРОЗРЕНИЯ Човек винаги е изкушен от силата и внушенията на истинската поезия, независимо дали тя е родна или чужда, класическа или съвременна, плод на лично творчество или народно умотворение. Всеки носи в себе си по някой любим стих, песен или име на обичан поет, които го придружават цял живот.

А.С.Пушкин - "На А.П.Керн"

В лирическия Аз от „На А.П.Керн“ на А.С.Пушкин е въплътена представата за една романтична, любяща и искрена личност. Той говори за истинска, чиста и вечна любов. Любов, която е способна да го спаси от „шума на мирски суети“, любов, в която той намира спокойствие и утеха. Героят съзнава, че единственият начин, да се спаси от порочното общество е чрез любовта. А за него тя е божество. Следователно той вярва в нещо, уповава се на него – на безкористната и искрена обич. За него тя не може да се забрави лесно – защото дори след като:

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с голяма пълнота картината на руското общество през един от най-драматичните моменти от неговото развитие - Началото на ХIХ век.

Изстраданата сила и слабост на духа - мъдрост на творческите послания в стихотворението „Пророк”

Поезията на Пушкин, създадена през първите две десетилетия на XIX век, изразява типичната за руската душевност „тоска”, т. е. мъка или особено състояние на неудовлетворение, която изпълва с минорни настроения душата на поета.

„На А. П. Керн” - стимулите на творческото вдъхновение

Любовта е вдъхновение, което извисява човека, поддържа пламъка на доброто в него. Почувствал се неземно щастлив и вътрешно озарен, той разкрива неудържимите пориви на душата си, изповядва любовта си.

Любовта - изпитание за свободни хора ( "Евгений Онегин")

Александър Сергеевич Пушкин е един от най-ярките представители на руската класическа литература, представящ социалните противоречия в руското общество. В произведението си “Евгений Онегин” Пушкин представя живота на един от руските богаташи, който се откъсва от еднообразието на обществото в града,

Александър С. Пушкин (1799 - 1837) - биография

АЛЕКСАНДЪР С. ПУШКИН (1799 - 1837) - биография Александър Сергеевич Пушкин е роден на 26 май 1799 г. в дворянско семейство. Негов прадядо по майчина линия е Абрахам Ханибал - знаменитият арап на Петър I, по-късно военен инженер и генерал.

"Евгений Онегин" - роман в стихове на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с

Александър Пушкин – Гласът на Русия

АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН – ГЛАСЪТ НА РУСИЯ Когато в утрото на 28 януари 1837 година из Петербург се разнася слухът, че предния ден Пушкин се е дуелирал с французина Дантес и сега лежи тежко ранен, пред къщата му се събира огромна тълпа.

„Евгений Онегин“ – Роман в стихове

„Евгений Онегин“ – Роман в стихове Дълго време след създаването си по времето на Ренесанса романът се смята за второстепенен, простонароден жанр, разказващ за незначителния живот на обикновените хора.