Как се пише резюме

Изготвяне на резюме​​​​​​​ Всяка съкратена версия на по-обширен изходен текст, която в сбит вид предава основните моменти от съдържанието му, се нарича резюме. 1. Резюме може да се прави на всякакъв текст и съответно на откъс от текст, стига той да е в проза

Резюме - особености

Резюмето е кратко изложение на цялостен текст, представящо в обобщен вид основното му съдържание. Особеностите на резюмето го доближават до изучавания вече сбит преразказ (който отразява предимно в сегашно време най-важното в един дълъг художествен текст), но то притежава и редица специфики, отличаващи го от дословното лаконично възпроизвеждане на литературната творба.