Как се пише резюме

Изготвяне на резюме​​​​​​​ Всяка съкратена версия на по-обширен изходен текст, която в сбит вид предава основните моменти от съдържанието му, се нарича резюме. 1. Резюме може да се прави на всякакъв текст и съответно на откъс от текст, стига той да е в проза

Резюме - особености

Резюмето е кратко изложение на цялостен текст, представящо в обобщен вид основното му съдържание. Особеностите на резюмето го доближават до изучавания вече сбит преразказ (който отразява предимно в сегашно време най-важното в един дълъг художествен текст), но то притежава и редица специфики, отличаващи го от дословното лаконично възпроизвеждане на литературната творба.

Резюме на повествователен текст

Резюмето е текст, с който предаваме на-кратко съдържанието на друг текст. В това определение ключовите думи са: предаване на съдържание; накратко. За разлика от преразказите, чиято цел е да накарат възприемателя (слушател или читател) да се потопи в атмосферата, създавана от преразказвания текст, и да участва емоционално в събитията и преживяванията на героите