Стихията на войната и изпитанието на човешките нравствени ценности в „Дон Жуан"

Жанрови и идейно-тематични особености на поемата, проявени в VIII песен VIII песен се отличава със специфичен сюжет в сравнение с предходните песни на Байроновата поема. В тях са представени изпитанията, през които преминава романтическият герой

Джордж Гордън Лорд Байрон (1788-1824) – биография

Животът и личността на Джордж Гордън Лорд Байрон (1788-1824) предлагат съвършена илюстрация на представата за романтическия творец с присъщия й ореол на изключителност и драматична противоречивост. Семейството му принадлежи към съсловието на аристокрацията, но когато бъдещият поет се ражда

Джордж Байрон - „Дон Жуан“ (анализ)

Байрон работи по „Дон Жуан“, своето най-амбициозно и зряло произведение, от 1818 до 1823 г. Останало незавършено поради внезапната смърт на поета, то съдържа шестнайсет напълно завършени песни. Запазени са и началните четиринайсет строфи от седемнайсета песен

Метежните гении. Байронизъм. Джордж Гордън Байрон

Понякога имената на велики писатели стават нарицателни за определени духовни процеси в историята на човечеството. Епохата на Просвещението създаде и утвърди две подобни понятия – волтерианство и русоизъм. Следващата културноисторическа формация, определила до голяма степен духовния облик на XIX век – романтизмът, изтъква друго подобно нарицателно име – байронизъм.

„Дон Жуан“ – Джордж Гордън Байрон

„Бепо“ е нещо като генерална репетиция за задаващия се „Дон Жуан“. Отработена е формата – италианската героическа октава. Намерен е и подходящият стилистически ключ: шеговит разказ от името на автора, непрестанно прекъсван от иронични размисли и сатирични скечове. (Може би тук е мястото да се припомни, че и „Германия. Зимна приказка“ на Хайне е поема от същия тип, но при немеца

„Дон Жуан“ – (Осма песен)

Претворяването на гениалната Байронова творба на чужд език е върховно изпитание за всеки преводач на поезия. За разлика от оригинала всяка творба може да има много преводи, като този процес във времето е безкрайно приближаване към оригинала. При превода на епическа поема или роман в стихове нерядко се започва с прозаически преводи. Така се е случило и у нас с преводите на „Дон Жуан“