Невероятното и странното в „Тримата братя и златната ябълка“

Неоценимо е богатството на българските народни приказки. Векове наред те са забавлявали и поучавали малки и големи. В приказките са скрити богатият житейски опит на хората, жаждата им за чудесни приключения и надеждата за по-добър и по-щастлив живот.

„Троица братя града градяха“ – Митически народни песни

Митическите народни песни съчетават езически вярвания, религиозни представи на народа и наблюдения от неговия живот. Те имат магичен характер, тяхното слово влияе върху човека, който търси в тях отговор на редица въпроси или подкрепа пред стихиите на природата.

Най-малкият брат в приказката „Тримата братя и златната ябълка“

Въпреки заглавието „Тримата братя и златната ябълка“, в по-голямата си част приказката е свързана с действията и приключенията на най-малкия брат. Това е история за момъка, който, воден от добрите си намерения да опази семейните ценности и богатство, напуска своя дом и се завръща, след като е проявил не едно юначество.

Келешът и царската дъщеря“ – сравнителен анализ с „Тримата братя и златната ябълка“

„Келешът и царската дъщеря“ е вълшебна приказка, в която се съчетават вълнуващо художествено повествование и поучителен житейски смисъл. Народното въображение е изваяло красиви и причудливи образи, свързани с фолклорно-митологичните представи („светла гора – цялата от сребро“; златна китка, златна птичка и ябълка от злато).

Мотивът за вграждането в песента „Троица братя града градяха“

Сред българските митически народни песни с най-голяма сила на въздействие се отличава баладата „Троица братя града градяха“ (с вариантни заглавия „Вградена невеста“ или „Струна невеста“). В нея е застъпено поверието, че всеки дом (къща или по-голяма постройка) има своя дух покровител - „таласъм“, „домакин“ или „наместник“, в който се е

Обредни песни – Коледните обредни песни в народния календар

През определени периоди от годината делничната работа се прекратява и се преминава към празника. Така по един своеобразен начин човек се включва във вечния и тайнствен кръговрат на живота. Поредицата от празници, в които народът е въплътил надеждата си за по-добри дни, за плодородие, за семейно благополучие и щастие, образува стройна система

Вълшебни приказки – „Тримата братя и златната ябълка“ (Анализ)

■ ПРИКАЗКАТА  „Тримата братя и златната ябълка“ е типична вълшебна приказка. В текста й можем да проследим всички белези на този вид народна словесна творба. Начален тласък на сюжетното действие дава нарушената хармония: в случая – открадването на ябълката.

Вълшебни приказки – „Златното момиче“ (Анализ)

В колкото и чудновати места да отвежда сюжетът на една приказка, от нея винаги може да се извлекат мъдри съвети за истинския живот. Тя подсказва кои избори са правилни, кои се наказват. Учи как дори и в беда човек не бива да се отчайва, а да се съпротивлява на злото и да вярва в справедливостта.

Троица братя града градяха (Анализ)

■ ФОЛКЛОРНАТА ПЕСЕН Да си припомним, че голяма част от словесното народно творчество е песенно. В това отношение българското културно наследство е много богато и разнообразно. В песните се разкриват душевността на народа, чувствата и преживяванията му, свързани с историческата му съдба и живот.

Фолклорен / традиционен календар

  ■ РЕДУВАНЕТО В МИТА Редом с митовете за произхода на света и за неговото устройство основна и изключително важна роля играят митичните разкази, които обясняват смяната на деня и нощта и последователността на годишните времена. Постоянното редуване на ден и нощ е един от честите сюжети.