Митически народни песни ”Славки си рожба не трае” - 2

В митическите народни песни, посветени на отношенията между хората и слънцето, лежи старият култ на някогашните славяни към слънцето. В народните вярвания то се явява или като неодушевен предмет (пита, тепсия, връшник), или като живо същество, с човешки навици, дори със свое име - Горчо.

Митически народни песни - „Троица братя града градяха"

„Троица братя града градяха" е песенен вариант на мотива за вградената невяста. Българският фолклор творчески преработва идеи и образи от древни езически обичаи. Един от тях е свързан с вярването, че вграждането на жив човек или на неговата сянка в започнат строеж му придава необикновена здравина.

Български народни песни

Българските народни песни са събрали поетичното и звуково богатство на родния език. Те възникват в историческото минало, отразили прадревни славянски представи, тракийски и гръцки езически вярвания и християнски възгледи.

Юнашки народни песни

Юнашките народни песни имат широко разгърната композиция, епическа широта на изказа, особена напевност на стиха и красив, романтичен финал. Те винаги предизвикват у слушателя чувство на гордост за българска принадлежност към света на чутовни юнаци и герои.

Народните песни – ритуали, обреди, обичаи

Народните песни възникват преди хилядолетия като израз на чувства, мисли и преживявания. Българският народ - както и всички други народи - пее, когато трябва да сподели болката си или изживения щастлив миг. Ако се върнем в далечната 1861 г., ще прочетем

Българска народна поезия – Юнашки песни

Според Пенчо Славейков в българските народни песни народът е „дал израз на най-хубавото, което живее в душата му.“ Плод на поетическото му вдъхновение, тези песни са съхранили вековните нравствени ценности и спомените за някогашния живот, бит и стремеж за свобода.

„Бил се Марко с турци еничери“ – Юнашки народни песни

Песните за Крали Марко са едни от най- характерните и популярни юнашки песни с историко-героична тематика. Крали Марко е историческа личност, син на сръбския деспот Вълкашин от Призрен. Бащата загива през 1371 г. в общата за българи и сърби битка при Черномен (Чирмен) край Марица

„Често чести Момчил добър юнак“ – Юнашки народни песни

В юнашките народни песни е превъплътен и образът на Момчил като „добър юнак" - смел, силен, храбър, честен и благороден. Живял през първата половина на XIV век, Момчил отначало е войвода на недоволни бедняци.

„Славки си рожба не трае“ – Митически народни песни

Митическите народни песни съставят най-старинния дял в българския песенен фолклор. Те разкриват опита и наблюденията от живота на човека от една далечна епоха, съчетани с неговите религиозни представи и прастари вярвания.

„Троица братя града градяха“ – Митически народни песни

Митическите народни песни съчетават езически вярвания, религиозни представи на народа и наблюдения от неговия живот. Те имат магичен характер, тяхното слово влияе върху човека, който търси в тях отговор на редица въпроси или подкрепа пред стихиите на природата.