Вълшебното във фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“

Фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е вълшебна, защото притежава всички особености на този вид приказки. Макар че приказката не започва с обичайния израз „Имало едно време...“, за читателя скоро става ясно, че историята, за която ще се разказва, не се е случила в действителност – в двора на жената

Пътят на завареното момиче от родния дом до царските палати в приказката „Златното момиче“

Приказката „Златното момиче“ следва модела на фолклорните вълшебни приказки. Започва с обичайния израз „Живели едно време мъж и жена“, който подсказва, че историята е измислена, че това, за което ще се разказва, не може да случи в днешно време. В началото на приказката е представено едно щастливо семейство, в което царят обич и разбирателство.

Сюжетът на песента „Троица братя града градяха“

Всеки фолклорен текст се създава, за да съобщи нещо важно на общността, да отправи към нея послание. Често то не се разбира от съвременните читатели, тъй като днес имаме различни от тези на предците ни представи за света и за ценностите в живота. В миналото отделният човек бил много по-тясно свързан с колектива, към който принадлежал, бил изцяло зависим от него.

Фолклорен / традиционен календар

КАЛЕНДАРИТЕ От най-дълбока древност хората се опитвали да измерят времето и да подредят повтарящите се цикли  - ден и нощ, зима, пролет, лято, есен. Това било жизнено необходимо за тях, за да планират трудовите си дейности и да знаят дните, когато трябва да отдадат почит на боговете.

Коледа

Коледа (25 декември) е денят, в който се чества раждането на Божия син – Иисус Христос. Името на празника произлиза от древноримските празници през януари, наречени Календи. Макар че честването на Коледа е пряко свързано с християнския мит, празникът отразява и по-стари представи за кръговрата в природата – за раждането на новото Слънце.

Великден

Великден е най-големият пролетен празник. Той се чества винаги в неделя в периода между 4 април и 8 май. Съчетава две различни наглед представи. От една страна, изразява вярата за възкръсването на християнския Бог, откъдето идва названието Възкресение Христово. От друга, с този ден се отбелязват възраждането и пробуждането на природата.

Пасха

Пасха е най-тържественият празник на евреите, на който се чества извеждането от Египет и краят на 400-годишното им робство. Думата означава „отминал“, „прескочил“, т.е. спасен. Този празник възпроизвежда моменти от последната вечер преди бягството. Събирането около празничната трапеза следва строги правила и се нарича Седер, което означава „ред“, „порядък“.

Курбан байрам

Основните празници на ислямската религия са два – Курбан байрам и Рамазан байрам. Първият от тях е познат и като Коч байрам или Голям байрам, а вторият – като Шекер байрам. С Шекер байрам се отбелязва приключването на свещения месец, който се нарича Рамадан (Рамазан).

Гергьовден

Празникът на свети Георги (6 май) – закрилника на пастирите и стадата – е един от най-тачените в пролетния празничен календар. Той е свързан с пробуждането на природата и с раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Затова празникът се нарича още „Цветен Георги“.

Фолклор

Думата „фолклор“ е използвана за пръв път през 1846 г. от английския учен Уилям Томс. „Фолклор“ е сложна дума и е съставена от двете английски думи folk (народ) и lore (знание). Думата „фолклор“ означава буквално „народно знание“. Но какво е народното знание, или фолклорът? Според Уилям Томс фолклорът е: „традиционните вярвания, легенди и обичаи