Фолклорният модел за света

ФОЛКЛОРНАТА ОБЩНОСТ Основна черта на човека е, че живее в общности – семейна, родова, етническа, езикова, национална и др. В миналото семейните и родовите общности са изграждали фолклорната общност. Можем да кажем, че тя съвпада с етническата общност.         Основна ценност на фолклорната общност е силната връзка между членовете й.

Фолклорна легенда

Легендата е вид словесна фолклорна творба. Легендите се доближават до митовете, но и съществено се различават от тях. Знаете, че митът е свещен разказ, а истинността му е неоспорима – хората напълно вярват на разказаното в митовете. Освен това митът е единственото средство, с което хората си обясняват възникването на света.

Легендата „Господ Бог създава земята“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ? Легендата „Господ Бог създава земята“ съдържа две ясно различими части: разказ за сътворението на света; разказ за сътворението на човека.         Сътворението на света в легендата много прилича на Сътворението в библейския разказ, но и съществено се различава. Основните прилики са: Бог съществува преди света;

Фолклорна приказка

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ПРИКАЗКИТЕ 1. Приказките са устно словесно творчество. В продължение на хилядолетия те се разпространяват само устно, като се предават от поколение на поколение. 2. Приказките са художествено творчество на народа. Техен автор е народът и затова се наричат „народни приказки“.

„Тримата братя и златната ябълка“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПРИКАЗКАТА Приказката разказва за пътуването на героя, най-малкия брат, който преживява много изпитания, преодолява редица препятствия, за да стигне до щастливия край. ГЕРОИТЕ ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА Руският учен Владимир Проп стига до извода, че във вълшебните приказки има седем типа действащи лица:

Общото и различното в „Тримата братя и златната ябълка“ и „Златното момиче“

ОБЩОТО: И в „Златното момиче“ действието започва своя ход с настъпването на беда (момичето остава сираче и вкъщи идва мащехата, която не го обича и иска да го прогони от дома). Следващият ход е пътуването – бащата, който изпълнява ролята на отправител, завежда момичето си в гората и го оставя там.

Опозиционните двойки в приказката „Златното момиче“

Що е опозиция и опозиционна двойка? Опозиция – противопоставяне, противостоене (Тълковен речник). Опозиционна двойка – групирането по двойки на герои или обекти, които са противоположни по качества и по характер. Опозиционни двойки откриваме още в митовете: Хаос и Космос, Земя и Небе, ден и нощ, Слънце и Луна

Българските фолклорни песни

ВИДОВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ СПОРЕД СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ Във фолклорните песни е отразен животът на народа. Те са важна част от неговите празници. Нещо повече – фолклорните песни играят ролята на своеобразен сценарий, който определя реда за протичане на празника. Фолклорните песни се делят според своето съдържание на:

„Троица братя града градяха“ - митическа балада, изградена върху мотива за вграждането

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПЕСЕНТА Народната песен „Троица братя града градяха“ е митическа балада, изградена върху мотива за вграждането. Песента разглежда няколко много важни страни на човешките взаимоотношения. На първо място, това е отношението човек – общност.

Песента за вградената невеста

МОТИВЪТ ЗА ВГРАЖДАНЕТО ВЪВ ФОЛКЛОРА Песента за Вградената невеста се среща в различни варианти във всички краища на страната ни и сред българите, живеещи извън пределите й. Тя е широко разпространена и сред останалите народи на Балканския полуостров – гърци, сърби, румънци и албанци.