Описание - пейзаж

Човек се ражда на света любопитен и още от първите месеци на своя живот се стреми да опознае заобикалящата го среда. Това чувство се развива и постоянно се появява желанието да се назоват и опишат обектите на наблюдението - разнообразни предмети от живата и неживата природа, техните признаци

Пролет в гората /описание/

Пролетта развя зеления си воал. Нейните тихи и леки стъпки се чуват в гората. Тя минава край дърветата и навсякъде хвърля някакъв вълшебен прашец. Разтваря с тънките си пръсти малките цветчета на иглики, теменужки и минзухари. Дава тон на песен и горският хор подема пролетни мелодии.

Пред картината на Никола Кожухаров - "Мене ме, мамо, змей люби" (съчинение по картина)

Светът на митическите песни е тайнствен и загадъчен. В него витаят свръхестествени същества: самодиви, русалки, змейове, лами. Тези песни съдържат много мъдрост и несравнима красота. Оставят незабравима следа в личното творчество на писатели, композитори, художници.

Мене ме, мамо, змей люби - съчинение по картина

Художникът Никола Кожухаров създава значими творби във фигуралната живопис. Най-впечатляващи в творчеството му са картините със сюжети от българския фолклор. Една от тях е със заглавие „Мене ме, мамо, змей люби”. Вдъхновен от митологичния мотив - влюбване на змей в земна девойка, художникът създава една силна и въздействаща творба.

Трансформиращ преразказ

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1.   Основни изисквания за създаване на преразказ. Съдържанието на художествения текст се предава вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

Подборен преразказ на художествен текст

За разлика от подробния и от сбития преразказ, при подборния преразказ се преразказва онова съдържанието на текста, което е се съобразено с поставената в заглавието тема. Това означава, че се подбират само точно определени моменти от текста, които отговарят на темата, а останалите се пропускат.

Подробен преразказ

І. СЪЩНОСТ НА  ПОДРОБНИЯ ПРЕРАЗКАЗ      1.Видове съчинения-репродуктивни/ предаване на чужд текст/, продуктивни/творчески, авторски/       2.Видове преразказ –подробен, сбит, трансформиращ, подборен, преразказ с елементи на разсъждения

Котаракът в чизми (Трансформиращ преразказ от името на царя)

Един ден  eдин котарак дойде при мен в двореца и ми каза,че ми е донесъл заек направо от заешкото пасбище. Господарят му - Маркиз Дьо Карабас, е поръчал да ми го донесе от негово име. Казах  да му благодари и да му каже, че неговият дар ме е зарадвал много.

"Най-справедливият" - Елин Пелин (подробен преразказ)

На един сиромах му се родило дете. Щастливият баща решил да намери най-справедливия човек на света за кръстник. Тръгнал да го търси по света. На един кръстопът срещнал белобрад старец. След кратък разговор, разбрал, че това е Господ.

Писане на трансформиращ преразказ

1.Трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка 2.Особености: а/ преразказва се в 1 л. ед.ч., основно глаголно време - минало св.време -„АЗ РЕШИХ”, спомагателни времена - мин. несв.вр., минало предварително време - за минали действия, бъдеще време в миналото - за бъдещи действия