Трансформиращ преразказ

ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ Трансформиращият преразказ е свързан с предаване на съдържанието на текст, като се изпълнява поставена творческа задача.

Трансформиращ преразказ

Какво означава „трансформиращ преразказ“? Думата „трансформация“ означава промяна, изменение, преобразяване, преобразуване. Да трансформираш, означава да превърнеш едно нещо в друго; да го промениш. Какво може да бъде трансформирано (променено) в художествения текст?

Трансформиращ преразказ – „Мързеливата снаха“

ОСОБЕНОСТИ НА ТРАНСФОРМИРАЩИЯ ПРЕРАЗКАЗ Трансформиращият преразказ е вид творчески преразказ. Названието му произлиза от глагола трансформирам, който означава видоизменям, преобразувам, променям. Когато се създава трансформиращ преразказ, трябва да се направят промени в преразказвания текст, свързани с конкретно поставена задача.

Създаване на трансформиращ преразказ – „Тримата братя и златната ябълка“

Създаването на трансформиращ преразказ преминава през три етапа, които не се различават от етапите за създаване на преразказ: подготовка (планиране); създаване (писане на текста); подобряване (редактиране на създадения текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки): Подготовка за създаване на преразказа Запознаване със задачата за създаване на трансформиращ преразказ

Трансформиращ преразказ с ново начало и с нов край

Прочетете фолклорната приказка. ДАРЕНИТЕ ГОДИНИ През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, конят, волът и кучето отишли при човека и похлопали на вратата му. Кой хлопа? – попитал човекът Ние: конят, волът и кучето. Какво искате? Искаме да влезем при тебе, за да се постоплим до твоето огнище. Ако не ни отвориш вратата си, ще умрем от студ.

Трансформиращ преразказ с разместване на основните епизоди и с въвеждане на нов епизод

Прочетете откъса от „Приключенията на Лиско“. РАЗМИСЪЛ ... Лиско стоеше под едно голямо дърво и мислеше. „Разбирам... трийсет дни, но трийсет и един – не! Трийсет дена можеш да бъдеш примерен, но трийсет и един – това е невъзможно. Трийсет и един дена никой не може да бъде послушен, колкото и послушен да е той.“

Трансформиращ преразказ от името на един от героите и с въвеждане на нов герой

Прочетете фолклорната приказка. ГЛУХАРЪТ И ЛИСИЦАТА Глухарът бил кацнал на едно дърво. Лисицата се приближила и му казала: Здравей, глухарче, приятелче мое, щом ти чух гласчето, веднага дойдох да те навестя. Благодаря ти за добрата дума – казал глухарът Лисицата се престорила, че не е дочула, и казала:

Разказ по въображение

ОСОБЕНОСТИ НА РАЗКАЗА ПО ВЪОБРАЖЕНИЕ Въображение се нарича представата за нещо, което човек не вижда, което реално не съществува, а присъства само в мисълта му. Така например в един текст на писателя Джани Родари се разказва как Клаудио си играе с един обикновен бастун. Момчето обаче си въобразява, че това е чудесен жребец, след това – камила, моторница

Разказ по въображение в устна форма

Прочетете на глас разказа. ФАНТАЗЬОРИ Миша и Стасик седяха 6 градината на пейката и разговаряха. Разказваха си разни измислици. На колко години си? – попита Миша. На деветдесет и пет А ти? Аз съм на сто и четиридесет. Знаеш ли – каза Миша, – по-рано бях голям – голям като чичо Боря, а после станах малък. А аз – каза Стасик – първо бях малък, а след това израснах голям

Разказ по въображение в писмена форма

Припомнете си особеностите на разказа по въображение и стъпките за неговото създаване. Пристъпете към създаване на разказ по въображение в писмена форма, като следвате следните стъпки: Подготовка за създаване на разказа Определете темата на разказа. Имате свободата сами да поставите тема по ваш избор и да я разработите.