Разказ по зададени опори

ОСОБЕНОСТИ НА РАЗКАЗА ПО ЗАДАДЕНИ ОПОРИ Разказът по зададени опори е вид разказ по въображение, но при неговото създаване пишещият трябва да се съобрази с някакво предварително условие. То може да бъде свързано с темата, началото и/или края на разказа. Пишещият има свободата да съчини повествователен текст

„Главатарят, който искал да плени месечината“ – Трансформиращ преразказ от името на Главатаря

I.    Определяме гледната точка – разказва Главатарят (аз-разказ) II. Определяме глаголното време – минало свършено и минало несвършено време III. Определяме епизодите, на които Главатарят НЕ Е СВИДЕТЕЛ и НЕ МОЖЕ ДА РАЗКАЖЕ: 1. Началото на приказката – вълшебната красавица и забогатяването на бащата 2. Бащата построява сарай и решава да сподели богатствата

Трансформиращ преразказ от името на герой - "Геврекът на Чочо Пипонкьов" - Елин Пелин

-    Гевреци, гевреци! - извика старият геврекчия, както викаше всяка сутрин по Чочовата улица. Чочо Пипонкьов изскочи навън, като държеше ръцете си отзад,. И приближи до кошницата на геврекчията. -    Ще купиш ли, Чочо? -    Нямам пари, чичо!...

Грозното патенце - преразказ

 Под репеите в градината на един стар чифлик млада патица лежала и мътила патенца. Най-накрая те се излюпили. Всички били малки, жълти и пухкави, освен последното. То било толкова едро, грозно и различно от останалите, че отначало майка му го помислила за пиле.

Трансформиращ преразказ на "Грозното патенце" от името на патенцето

Излюпих се под репеите в градината на един стар чифлик.Всички патенца бяха малки, жълти и пухкави. Само аз се отличавах от моите братя и сестри, бях толкова едро, грозно и различно от останалите, че отначало майка ми ме помисли за пиле. 

Трансформиращ преразказ на откъс от името на неутрален разказвач („Грозното патенце“ – Ханс Кристиан Андерсен)

Хубаво е извън града. Лято е, ръжта жълтее, овесът зеленее. Щъркелът се разхожда из ливадите и си говори нещо на египетски. Край полетата и ливадите се простират големи гори.