Димчо Дебелянов „Един убит” - анализ

„По-жестоки стихове от тези в българската литература няма и още по-жестокото е, че те са написани от най-човечния ни поет” – това казва Атанас Далчев по повод стихотворението „Един убит” на Дебелянов.

Анализ на стихотворението ,,Тиха победа'' - Димчо Дебелянов

 Новата Дебелянова философия за личността и общността, за живота и смъртта изкристализира най-релефно в стихотворението ,,Тиха победа”. В стихосбирката, издадена през 1920г., стихотворението е включено в цикъла „Скрити вопли”.

Анализ на стихотворението „Миг“ на Димчо Дебелянов

Стихотворението се възприема като едно от най-философските творби на Дебелянов, като някои критици смятат, че „Миг“ поставя началото на нов етап в творчеството на твореца, тъй като последвалите му творби са писани на фронта.

Стихотворението „Гора” – Димчо Дебелянов - анализ

Димчо Дебелянов е един от обречените представители на българската литература, белязан с таланта на поетическото слово и орисан да напусне този свят твърде рано. Поезията му е нежна и меланхолична, скръбно приглушена, тихо нашепваща елегични мелодии за болката,

Димчо Дебелянов - биография и творчество (видео) - 11 клас

Димчо Дебелянов (1887-1916) е роден в Копривщица година под името Динчо – шесто дете в семейството. Прекарва щастливо детство в родния град в голямото и задружно патриархално семейство на Вельо Дебелянов и Цана Стайчина.

Анализ на "Легенда за разблудната царкиня" - Димчо Дебелянов

В "Легенда за разблудната царкиня" Дебелянов не интерпретира една конкретна легенда, нито обобщава един легендарен образ. Напротив той срива границите на конкретната легендарна съдържателност, за да отвори път