Джовани Бокачо – „Декамерон”

І.Епохата.Личността и творчеството на писателя: 1.Обществено-историческа действителност – Джовани Бокачо е ренесансов творец. През Възраждането се раждат и други велики творци: Данте, Микеланджело, Петрарка, Лодовико Ариосто. 2.Основни проблеми и закономерности ,които привличат вниманието на твореца в дадения исторически момент – авторът е силно развълнуван от гъмжащата чума. Според него в дадения историчен момент сред хората има липса на състрадание. Не се почитат Божиите закони.

Декамерон

Декамерон е сборник от 100 новели, създаден от Джовани Бокачо през 14 век (между 1348 и 1353 г.) и считан за шедьовър на литературата. Бокачо използва литературния похват "разказ в разказа", като цели да изобличи лицемерието на римокатолическите духовници. Чрез серия от анекдоти, легенди и действителни случки от живота във Флоренция осмива аскетизма.

Джовани Бокачо - биография

Джовани Бокачо се ражда на 16 юни 1313 г. във Флоренция; За ранните му години се знае твърде малко. Не е известно със сигурност дори коя е неговата майка - обедняла френска благородничка или икономката на баща му. Произхождащ от заможното търговско-занаятчийско съсловие на Флоренция, Бокачо има възможност да пътува, даже пребивава известно време в Париж. 1330 г. се установява в Неапол, по онова време столица на Неаполитанското кралство и утвърдено средище на активен просветен живот.

Джовани Бокачо (1313 - 1375)

Джовани Бокачо е роден през 1313 година в градчето Черталдо, близо до Флоренция, като незаконен син на търговец. През 1323 г. баща му го изпраща в Неапол, където е силно повлиян от аристократичната атмосфера в двора на на крал Робер д’Анжу и от оживения културен живот в града.

Бокачо и ренесансовата представа за художествена словесност

БОКАЧО И РЕНЕСАНСОВАТА ПРЕДСТАВА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА СЛОВЕСНОСТ  Днешното схващане за Бокачо като първостепенен автор на Европейския ренесанс дължим на литературните историци от XIX в. За своето време Джовани Бокачо е бил преди всичко уважаван учен хуманист.

Структура на „Декамерон“

Следвайки все още живите средновековни традиции, Бокачо построява „Декамерон“ по строга схема. В книгата е показано как десет младежи от Флоренция – седем девойки и трима мъже – бягат от върлуващата в града чума. Настаняват се в имение близо до града и прекарват две седмици сред природата, докато болестта стихне.

Бокачо – „Декамерон“ (Анализ)

Общата представа за сюжет ни задължава да отделим две сюжетни линии в „Декамерон“, понеже не само в книгата като цяло, а и във всяка отделна новела се срещат два свята. Единият е свързан с разказа за седем млади дами и трима млади мъже, които по време на чума напускат града и прекарват две

Джовани Бокачо – „Декамерон“ (Анализ)

Един от биографите на Джовани Бокачо (1313-1375) подрежда заслугите му сред другите двама значими италиански поети от Ренесанса така: „Данте надникнал в отвъдния свят, Петрарка в себе си, а Бокачо – в света, който го заобикалял“. „Енциклопедия на ренесансовата човечност“

Животът на Бокачо между истината и мълвата

Джовани Бокачо е най-ярката фигура на Италианския ренесанс. От гравюрите и портретите, които можем да разгледаме, откриваме едно жизнерадостно лице, което познава сладостите, но и горчивото смирение в живота.

„Декамерон“ – разумът като победа над смъртта

Заглавието „Декамерон“ е производно от старогръцкото „Декамерай“ (Десетоднев), защото всички истории са разказани за 10 дни. Някои изследователи виждат реплика на популярното заглавие „Шестоднев“, тематично свързано с християнския мит за Сътворението на света от Бог.