„Азбучна молитва“ – (анализ)

Стихотворението, познато с името „Азбучна молитва“, стои в началото на книгата „Учително евангелие“, съставена от Константин Преславски. То е първата известна поетическа творба на старата българска литература. Учителното евангелие е богослужебна книга, съдържаща 51 беседи, които

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ (Анализ)

Константин Преславски се смята за пряк ученик на св. Методий. Той е един от първите славянски епископи (наред със св. Климент Охридски). Изпълнявайки задълженията си на християнски проповедник, той превежда и композира първия сборник с неделни проповеди в славянските литератури - т.нар. „Учително евангелие“.

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ (кратък анализ)

Константин Преславски живее в периода от средата на IX до началото на X век. Смята се, че той е един от учениците на Кирил и Методий. Вероятно след смъртта на Методий през 885 г., когато учениците са изгонени от Великоморавия, той е продаден като роб във Венеция, а по-късно откупен от българския княз Борис.

„Азбучна молитва" – образът на Словото

През 40-те години на XIX 6. учените откриват Учителното евангелие. Приема се, че е създадено през 893 - 894 г., а негов автор е Константин Преславски – книжовник от Преслав. Константин Преславски е поет, преводач, проповедник, епископ, ученик на Кирил и Методий, участвал във Великоморавската мисия

„Азбучна молитва“ – Анализ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТВОРБАТА През 40-те години на XIX в. учените откриват Учителното евангелие. Приема се, че е създадено през 893 – 894 г., а негов автор е Константин Преславски – книжовник от Преслав. Константин Преславски е поет, преводач, проповедник, епископ, ученик на Кирил и Методий, участвал във Великоморавската мисия