Шарл Бодлер - "Цветята на злото"

Френският символизъм е немислим без поезията на Шарл Бодлер. В историята на западноевропейската литература той е първият представител на модернизма - художествено направление, намерило отражение в различни жанрови форми на изкуството, но постигнало своя висок естетически връх в творчеството на Бодлер.

Шарл Бодлер - биография и творчество

Шарл Бодлер е роден през 1821 г. в Париж в семейството на висш държавен чиновник. Баща му умира през 1827 и майка му се жени повторно за офицер, работил по-късно като посланик в различни страни. Бодлер получава образованието си в Лион(1831-1836) и Париж (1836-1839).

Шарл Бодлер (1821 – 1867)

Шарл Бодлер е роден на 9 април 1821 година в Париж. Баща му произхожда от селско семейство, но при Наполеон се издига до сенатор. Той пръв събужда у малкия Шарл любов към изкуството, водейки го по музеи и концерти. Но когато Бодлер е на 6 години, баща му умира.

Албатросът Бодлер

По време на своето пътуване към Индия Бодлер става свидетел на странна случка. Пострадал от разразилата се буря албатрос каца на палубата на кораба. Грубите моряци започват да си правят шеги с неговата безпомощност. Тази гледка силно впечатлява младия Шарл, който я възприема като алегория,

„Цветята на злото“

Най-важната книга на Бодлер, с която той остава в историята на модерната литература, съдържа 130 стихотворения, писани по различно време. При подготовката на стихосбирката той се стреми да ги обедини в един цялостен замисъл, разкриващ основната му идея за съдбата на човека.

Шарл Бодлер – „Сплин“ (Анализ)

При първи прочит стихотворението „Сплин“ оставя мрачно впечатление, внушаващо идеята за смъртта. Неговото заглавие дава име на подобни емоционални състояния. С други думи, авторът не представя герой, място или събитие, както това се прави в по-традиционните литературни произведения

Шарл Бодлер (1821 - 1867) – биография

Шарл Бодлер (1821 – 1867) е един от най-значимите представители на френския символизъм, макар и хронологически да твори малко по-рано от същинските му представители – Верлен, Рембо и Маларме.

„Сплин“ – Тъгата и невъзможността да се промени светът

Стихотворението „Сплин“ е публикувано в „Цветя на злото“ (1857). То е включено в първия раздел на стихосбирката, „Сплин и идеал“, който е и най-обемен. Съдържа 88 стихотворения, в които основни теми са меланхолията и отвращението от безсмисленото живеене. Думата сплин идва във френския от английски език

Шарл Бодлер – Теория на съответствията

За своите съвременници Шарл Бодлер е противоречива личност, която провокира и с начина си на живот, и с творчеството си. Самият Бодлер цени своята самота, приема я за белег на своя живот, както и страданието, което тя носи. Стреми се да бъде различен и оригинален, да бъде верен на вечното си душевно

„Сплин“ LXXVIII

Смисълът на заглавието поставя акцент върху меланхолията и угнетяващата тъга. Върху тези емоционални усещания се изгражда представата за човека в целия лирически сборник. Липсващият идеал в душата му е заменен от апатията и скуката, които разрушават нравствените ценности у човека.