Поезията на Пол Верлен - „Униние", „Есенна песен", „Поетично изкуство"

ЕЛЕГИЧНАТА МУЗИКА НА ДУШАТА - СЪКРОВЕНА ИЗПОВЕД НА ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ Поезията на Пол Верлен е озвученият лиричен унес на душата, от който се ражда музиката в стиховете на поета. Те са шепот и стон, изплащана тъга, изповядана печал. Вътрешното моментно настроение на преживяването се превръща в красив

Пол Верлен - кратка биография

Пол Верлен, един от основоположниците на френския символизъм, е и една от най-противоречивите фигури във френската литература. Пол-Мари Верлен е роден на 30 март, 1844 г. в Метц. Когато е седемгодишен, семейството се мести в Париж. Още като юноша Верлен се увлича по разгулния начин на живот, на седемнадесет вече обикаля парижките бордеи и има пристрастие към алкохола.

Поезията на Пол Верлен - „Униние", „Есенна песен", „Поетично изкуство"

ЕЛЕГИЧНАТА МУЗИКА НА ДУШАТА - СЪКРОВЕНА ИЗПОВЕД НА ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ Поезията на Пол Верлен е озвученият лиричен унес на душата, от който се ражда музиката в стиховете на поета. Те са шепот и стон, изплащана тъга, изповядана печал. Вътрешното моментно настроение на преживяването се превръща в красив

Пол Верлен - кратка биография

Пол Верлен, един от основоположниците на френския символизъм, е и една от най-противоречивите фигури във френската литература. Пол-Мари Верлен е роден на 30 март, 1844 г. в Метц. Когато е седемгодишен, семейството се мести в Париж. Още като юноша Верлен се увлича по разгулния начин на живот, на седемнадесет вече обикаля парижките бордеи и има пристрастие към алкохола.

Пол Верлен (1844 - 1896) – биография

Пол Верлен (1844 - 1896) е признат за един от най-значителните френски поети от втората половина на XIX век. Заедно с Бодлер, Рембо и Маларме той е ярък представител на символизма и негов влиятелен пропагандатор, въпреки че също като Бодлер е възразявал срещу определянето му като символист.

„Есенна песен“ – Чувства на скръб и безнадеждност

Стихотворението „Есенна песен“ (оригинално заглавие Chanson d'automne) е от първия поетически сборник на Верлен „Сатурнически стихотворения“ (Poemes saturniens), публикуван през 1866 г. Включено е в цикъла „Тъжни пейзажи“ (Paysages tristes).

Пол Верлен (1844 - 1896)

Пол-Мари Верлен е роден на 30 март 1844 година в град Мец. През 1864 завършва лицея „Кондорсе“ и започва работа в Парижкото кметство. Дебютира през 1866 година със стихосбирката „Сатурнически стихотворения“, последвана от „Галантни празници“ (1869). През 1870 участва в Парижката комуна.

Пол Верлен – Прокълнатият

През 1891 г. големият учител на младите поети, Пол Верлен, бохемът, преминал през бунт и отчаяние, отговаря по следния начин на един журналист, който го пита що е символизъм: Символизмът... Не разбирам... не е ли това една немска дума? И какво всъщност означава?

Пол Верлен – „Есенна песен“ (Анализ)

Както вече видяхме, в мисленето на европейските автори от втората половина на 19. век се противопоставят два свята. От едната страна е буржоазният свят с неговото рационално отношение към живота, с индустриализацията, с превеса на парично-материалното над духовното, с еснафското примирение на дребната буржоазия.

Пол Верлен (1844 – 1896)

Трудно се пише за Верлен. Не само защото всеки гений се съпротивлява на усилията да бъде оразмерен и поставен в някакви рамки. У Верлен, който безспорно е един от най-значителните европейски поети от деветнадесети век, разломът, несъвпадението между личност и дарование е особено знаменателно и смущаващо. Поетът е легенда, но ако се взрем по-внимателно в образа, виждаме,