Петко Рачов Славейков - "Изворът на Белоногата" - анализ

ЛЮБОВТА КЪМ РОДНОТО - НРАВСТВЕНА КРАСОТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ Романтичният ореол на древна фолклорна легенда обгръща художественото пространство на Петко-Славейковата поема „Изборът на Белоногата”. Обаятелният образ на красивата българка изпълва с възхита творческия поглед на автора, обърнат към духовната старина на народната памет.

"Изворът на Белоногата" - българската девойка и жена /есе/

"Изворът на Белоногата" е творба, която завинаги ще остане един неизчерпаем източник на размисли върху бита, труда и ценностната система на гордия български народ във времето на османското владичество. Произведението ни дава възможност да вникнем в моралните и нравствени идеали на българите до освобожденската историческа действителност. Композицията на творбата е

Образът на Гергана в “Изворът на белоногата"

Българското достойнство остава завинаги “вградено” в художественото пространство на Петко-Славейковата творба “Изворът на Белоногата”. Красивата легенда за Гергана, останала вярна на любовта си към българското, звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с нородно-песенните стихови послания на Славейков.

Образът на везира в поемата "Изворът на белоногата"

"Изворът на Белоногата" най-хубавата поема на българската възрожденска литература. Персонажите, композицията и художествените средства са заимствани от българския фолклор и народни мотиви. Сюжетната основа също е позната любовта на двама млади, заплашена от външни обстоятелства и защитавана с цената на саможертвата.

Петко Рачов Славейков – биография

Петко Рачов Славейков се ражда през 1827 г. в Търново в семейство на стар занаятчийски род. Макар родителите му да са слабо грамотни, го възпитават от малък в дух на патриотизъм и свободолюбие. Начално образование получава в родния си град, в Дряново и Трявна.

Петко Славейков – „Изворът на Белоногата“ (Анализ)

Поемата „Изворът на Белоногата“ е публикувана за пръв път не в книга, а в периодичния печат. През 1873 г. творбата е отпечатана на страниците на списание „Читалище“, чийто редактор по това време е самият Славейков.

Петко Р. Славейков (1827/8 - 1895) – Енциклопедистът  на Възраждането

Петко Рачев Славейков е роден през 1827 или 1828 година във Велико Търново. Баща му е казанджия. Учи в Търново, в Трявна, в Свищов при Емануил Васкидович и в Елена при Никола Михайловски. Учителства в много градове на България. От 1864 до 1873 година живее в Цариград, където е

„Изворът на Белоногата“ – Мотивът за вграждането

Поезията на Петко Славейков е изключително разнообразна по своя характер. Започнал като автор на любовни песни и сатири, той по-късно твори в духа на народната песен, създава гражданска лирика, сатири, епиграми, поезия за деца и т.н. Погледнати чисто литературно, стиховете на Славейков

Петко Славейков и неговата поема „Изворът на Белоногата“

Една от личностите, които в най-голяма степен въплъщават представата за възрожденец, е Петко Славейков. Роден в Търново през 1827 г., учил в килийно училище, самообразовал се, той учителства повече от 20 години, в които се изгражда като личност с разностранни интереси.

„Изворът на Белоногата“ и идеите на Петко Славейков за българското и неговата съдба

Европейският романтизъм се разгръща в края на XVIII и началото на XIX век. Сред водещите естетически идеи на това литературно направление е идеята за противопоставяне на принципите на буржоазния свят и на рационализма в изкуството, характерен за епохата на Просвещението.