Обща характеристика на модернистичното изкуство

В средата на 19. век Романтизмът вече е превалил своя връх, а Реализмът продължава да печели нови територии и да привлича нови талантливи автори. И точно в този момент се появява едно явление, чиято основна задача сякаш е да отрече всичко съществувало до този момент в областта на изкуството

Символизъм

Символизмът е най-старата, най-дълго просъществувалата и най-разпространената школа на модернизма. Неговата поява се свързва с творчеството и манифестите на поети като Пол Верлен, Артюр Рембо и Стефан Маларме, които през 70-те и 80-те години на 19. век оформят облика на новото направление.

Модернизъм

Понятието „модернизъм“ се свързва с развитието на нови художествени процеси, които се противопоставят на традиционните модели на културата. В този смисъл всеки следващ период в развитието на литературата може да се разбира като модерен спрямо предишния