Уилям Шекспир – „Хамлет“ (Анализ)

„Хамлет“ е първото произведение на Новото време, показващо фалша, глупостта и срамните неща във всекидневния живот. Изобразеният в него свят не е спокоен и по християнски осмислен. Напротив – показани са убийства, смърт, кръвосмешение, лудост.

Сонетите на Шекспир № 91 и № 130 – (Анализ)

Въпреки че са доста различни като съдържание, двата сонета всъщност поставят един и същи проблем – кое е по-важно на този свят. В сонет 91 лирическият герой се обръща към своя събеседник, за който не е напълно ясно дали е мъж или жена, и противопоставя два типа ценности.

Уилям Шекспир (1564 - 1616) – биография

Уилям Шекспир (1564 - 1616) е най-яркият представител на английската литература от епохата на Ренесанса. Същевременно той е писателят е най-значително влияние върху развитието на световната литература. Творчеството му е изумително като всеобхватност на съдържанието.

„Хамлет“ – Светът без маска

„Хамлет“ (1601) е една от най-съвършените творби на Шекспир, а също и най-коментираната, причина за което е изключителната й сложност и неподатливост на еднозначни тълкувания. В критиката се е наложило и мнението, че „Хамлет“ е преднамерено непрозрачен текст, който е създаден, за да привлича със своята мистериозност.

Сонетите на Шекспир – Приятелство и любов

Сонети 91 и 130 принадлежат към сонетния сборник на Шекспир, който е едно от най-популярните и най-активно коментираните му произведения. Създаден е вероятно между 1592 и 1597 г. и съдържа 154 сонета. По това време Англия е била обхваната от „сонетна мания“, в резултат от която са били публикувани хиляди сонети.

Ренесансът в Англия и трагедията „Хамлет“

Ренесансът в Англия обхваща периода от края на XV в. до 30-те години на XVII в. Проявява се интерес към старогръцката и римската литература. Популярни са „Успоредни животописи“ на Плутарх (биографии на знаменити личности от Античността) и кървавите трагедии на римския драматург и философ Сенека.

„Хамлет“ – Трагичният път на познанието и самопознанието 

Идеалът на Хамлет за човешката личност е формиран по време на обучението му във Витенберг – център на хуманизма в Германия. След завръщането си в Елсинор датският принц е потресен от моралната разруха в обществото. Израз на разочарованието, което героят изживява, са неговите пропити с горчива ирония думи

Хамлет и Дон Кихот – ренесансови герои

Дон Кихот разкрива в най-пълна степен същността на ренесансовия идеал в речта си пред козарите за митичния Златен век на любовта и равенството между хората. Героят, за когото висши ценности са духовната свобода и достойнството, се посвещава на мисията „да отмъщава за обиди, да премахва неправди, оправя неуредици, изкоренява злоупотреби“.

Сонетите на Уилям Шекспир

Сонетът е стихотворение от 14 стиха, които се групират в строфи според два основни модела (две структурни схеми). Италианският сонет се състои от две четиристишия и две тристишия. Английският сонет, наречен още Шекспиров, представлява строфа от 12 стиха и финално двустишие.

Проблемът за правилния избор в трагедията „Хамлет“ от Уилям Шекспир

Епохата на Ренесанса е епоха на човека, наличността и като нейна рожба, Шекспир създава своите произведения изключително и само за това най-съвършено същество, носител едновременно на силни чувства и висш разум. Именно затова в трагедията „Хамлет“ драматургът обрисува своите герои като пълнокръвни образи със собствени възгледи и лични драми.