„Хамлет“ – Отговорността пред човешкото и битийното

Трагедията „Хамлет“ е най-яркият израз на Шекспировата късноренесансова концепция за света, свързана с кризата в европейския хуманизъм, със съмнението във вроденото благородство на човека и способностите му да изгради хармонично общество. Талантливият драматург създава вечния образ на Хамлет, чиято вътрешна борба и противоречивост на характера продължава да интригува