Граматична норма – основни правила

Членуване на имената. С пълен член -ът/-ят се членува дума от м.р. ед.ч., когато: Форми за ед. и мн.ч. на имената. Специална бройна форма за мн.ч. има окончание -а/-я. Използва се, ако съществително име е от м.р. Мистоимения. Употребяват се, когато се отнасят за лице (човек) и са подлог в изречението. Глаголни форми. Окончание -ме/-м при глаголите в 1 л. мн. ч., сегашно време

Прилагане на граматичната норма – Имена. Членуване на имената

Да анализираме подчертаните членувани думи в текста. Джон Роналд Руел Толкин е британски писател и поет, преводач, преподавател в Оксфордския (1) университет. Смятан е за основател на съвременното фентъзи с романа (2) си „Хобитът (3)“ и с трилогията „Властелинът (4) на пръстените“. Според много специалисти творчеството на Толкин е повлияно от ирландската, шотландската и

Прилагане на граматичната норма – Имена. Форми за единствено и множествено число

Да анализираме някои от формите на съществителните имена и местоименията за единствено и множествено число в текста. Във вътрешния заграден двор имаше разкошна палма и тропически храсталаци, един-два големи груби камъка (1), домъкнати безплатно от пустинята, но струващи на клиента по двеста и петдесет долара (2) парчето. От банята се излизаше направо в закрития двор, от

Прилагане на граматичната норма – Местоимения

Да анализираме подчертаните форми на местоименията в текста. Докато се разхождах из имението преди малко, срещнах един охранен субект с панамена шапка с розова панделка и се чудех кой (1) ли е. Не ми прилича на някого (2), на когото (3) ще постелеш килимче с надпис: ,Добре дошъл!“ Направи ми впечатление на главорез първо качество. Като че ли думите ми докоснаха някаква

Прилагане на граматичната норма – Глаголни форми

Да анализираме подчертаните глаголни форми в текста. – Чакайте, чакайте – каза Маргьорит, – струва ми се, че на тази връв е завързана тежест. – Да погледнем (1) – предложи граф Дьо ла Мол. И двамата, издърпвайки (2) към себе си предмета, който висеше на връвта, видяха с неизказана радост стълба, плетена от конски косми и коприна. – Ах, Вие сте спасен (3)! – извика Маргьорит. – Това е Божие

Граматични норми

Граматиката описва структурните правила на даден естествен език. Дяловете й са морфология и синтаксис. Морфологията групира думите в езика в класове (части на речта) и описва правилата, по които класовете думи се образуват и изменят по форма. Синтаксисът описва правилата, по които класовете думи се свързват помежду си в словосъчетания и изречения. Граматичните норми представят