Комуникативна ситуация

Из „Кръв от къртица“ В моя магазин идват малко клиенти. Обикновено учители, които търсят комплект опитни животни за часовете по биология. Продавам жаби, насекоми, гущерчета. Скоро ще се откажа, не мога да покривам загубите. Ала така съм свикнала с тази стаичка, с мрака и миризмата на формалин. Един ден в магазинчето влезе жена. Беше малка, свита като купчинка сняг напролет.

Функции на езика

Из „След лова“ След един лов на пъдпъдъци ние така се изморихме, че няколко километра път до близкото село, което напуснахме рано сутринта, ни се стори безкраен. Августовската нощ ни завари близо до реката. Там из буйно израсналите царевици намерихме доста пъдпъдъци, но високите стъбла и слогове пречеха на стрелбата. Ударените птици мъчно се намираха. Ободрени от

Речева стратегия

ВАКАНЦИЯ Тя идва за мен като чаша розов сняг, като капка синьо мляко. Изпивам я и как студено ми става. Хубава ваканция. Дните й, сякаш пъстри ледени висулки, се нареждат под стряхата над сънения ми прозорец. Палтото ми тежи, тежи от снежните плитки на зимата. И всяка улица на моя хубав град е измръзнал дълъг детски шал. Обиквам ненадейно тези мили бърборковци – комините.

Речеви стратегии в различни комуникативни ситуации

Из „Записки по българските въстания“ Съмна се. [...] Няколко депутати напомниха, че е време да се пристъпи към отваряне на събранието. Наместо отговор Бенковски извика другите апостоли настрана в гората, да им говори нещо тайно [...]. – Когато ние минахме по замръзналия Дунав [...] и стъпихме в своето царство, то без да ни познава народът дали ние бяхме истински негови доброжелатели

Словесни (речеви) дейности в комуникацията

Из „Ние, говорещите хора“ Той само приказва, а нищо не прави – това често може да се чуе в резултат на широко разпространеното мнение, че приказването не е полезна дейност (празни приказки) или че изобщо не е дейност. Естествено, злоупотребата с речта може да ни накара да мислим така в определени случаи, но едва ли бихме могли да характеризираме по този начин речевата дейност изобщо.

Речеви стратегии в рекламата

Из Закон за рекламата в Царство България (1921 г.) „Законът за рекламата в Царство България“ е нормативен акт, приет от ХIХ обикновено народно събрание през 1921 г. по предложение на правителството на Александър Стамболийски. Законът има изключителна историческа стойност, тъй като за първи път в България е дефиниран терминът „реклама“ и какво представлява „реклама с

Речеви стратегии в устното общуване

Текст 1 Литературният феномен „Хари Потър“ Водещ 1: Здравейте, днес отново е неделя и вие отново сте с предаването за литература и книжна култура. Водещ 2: Здравейте и от мен. Днес ще ви разкажем за нови книги. Ще говорим и за връзката между литература и анимация, разбира се, като имаме предвид, че анимацията не може да бъде илюстрация на литературата; тя има съвсем други задачи. 

Стратегии за писане

Живот с Димчо Не бързайте да ме корите, че интимнича с поета. И не мис-лете, че не се стеснявам, като пред всички го наричам Димчо (насаме винаги му казвам така). Но това е мое дълбоко и чисто чувство – обичал съм го цял живот. Това е и едно съжаление – че не съм живял тогава, за да му бъда най-преданият другар. Най-сетне, това е мое право, изкупено в една проверена дружба, в която не съм

Стратегии за четене

Текст 1 23 април е символична дата за световната литература. На тази дата през 1616 г. са починали Мигел де Сервантес, Уилям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Денят се свързва с раждането или смъртта и на други изтъкнати автори. Това прави естествен изборът на Генералната конференция на ЮНЕСКО към ООН да определи в този ден по целия свят да се отдаде почит на книгите и на