„Крадецът на праскови“ като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи

„Крадецът на праскови“ е може би най-обичаното произведение на Емилиян Станев. Сам авторът се учудва, че многобройните преводачи, посягащи към неговото творчество, за да го представят на чужд език, почти винаги избират точно тази повест. Това показва нейния универсален характер, несвързан с регионалните ограничения на националното и балканското, въпреки че точно

Свобода и смърт в стихотворението „До моето първо либе“ на Христо Ботев

Поезията на Христо Ботев е емблематична за българската литература. Тя отразява целия му вътрешен свят, в който бушува истинска буря, която може да затихне само когато свободата бъде постигната дори и с принасянето в жертва на живота. Свободата и смъртта в Ботевата поезия са две философски категории, които са взаимносвързани и натоварени с дълбок смисъл. Свободата

Темата за живота и смъртта в българската литература

Темата за живота и смъртта присъства в Ботевата творба "До моето първо либе", във Вазовата - "Новото гробище над Сливница" и в повестта "Крадецът на праскови" на Емилиян Станев.

Животът и смъртта

КАКВА ПРЕДСТАВА Е ИЗГРАДЕНА ЗА СМЪРТТА? Темата за смъртта вълнува хората от векове. Няма защо да се изненадваме, тъй като всеки човек е смъртен и през живота ни минава и мисълта за смъртта. В момента, в който се родим, ние знаем, че рано или късно това ни чака. Смъртта се явява арбитър, който дава финална оценка на човешкия живот. Смъртта може да заличи конкретен човек

„Новото гробище над Сливница“ – творческа история, заглавие, жанр, композиция, основни проблеми

„Аз присъствах на славата на България“, казва Иван Вазов по повод на боевете при град Сливница на 7 ноември 1885 година. На тази битка той посвещава стихотворението си „Новото гробище над Сливница“. Стихове от тази творба са гравирани на много паметници, най-известният от които е Паметникът на незнайния воин в София. ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ Стихотворението „Новото

„Новото гробище над Сливница“ – Анализ

Творбата „Новото гробище над Сливница“ се състои от седем строфи. В първата строфа можем да открием опозицията „живот – смърт“. Темата за смъртта е изведена в заглавието на творбата и в първия ѝ стих: „Покойници, вий в други полк минахте,“. С обръщението към покойниците се създава идеята, че лирическият говорител води диалог със загиналите и това спомага за засилване

„Новото гробище над Сливница“ – Проблемите за  живота и смъртта

Каква представа за смъртта е изградена в стихотворението? В „Новото гробище над Сливница“ са налице различни чувства, причина за които е кръвопролитната битка край град Сливница. Смъртта на българските войници предизвиква скръб, но въпреки това в стихотворението преобладава гордост, възхищение и преклонение пред смелостта на българските воини, които умират покосени

Емилиян Станев – живот и творчество

Дали е възможно с една и съща лекота да пишеш за деца и възрастни и много умело да преминаваш от един литературен жанр в друг. Ако имаш невероятен талант, както е при Емилиян Станев, всичко е възможно. Писателят е смятан за автор, който пише предимно за деца, но има изключително стойностно творчество и за възрастни. ЖИЗНЕН ПЪТ Емилиян Станев е псевдоним