Любовта и творческия труд в разказа "Ветрената мелница"

Творчеството на Елин Пелин заема трайно място в нашата литература като образец на художествено съвършенство, като еталон за душевността и най-съкровените помисли на българина. В него е отразен духът в селото – с дъха на полето и рохкавата угар, жарките слънчеви лъчи и миризмата на окосено сено, със смеха и страданието на човека, с любовта на надеждите му.

Порив и мечта в разказа "Ветрената мелница"

Създаден през 1902 г. и отбелязващ ранния етап от творчеството на Елин Пелин, разказът „Ветрената мелница” се отличава значително от останалите творби на белетриста, в които акцентът е поставен върху обществената действителност, а героите са жертви, страдалци или бунтари. Тук писателят изоб­разява изконните човешки пориви и мечти - непом­раченото чувство за красота, жаждата за любов и радост в живота, волния творчески труд, виталността и стремежа към свобода на избора.

Любовта и красотата в разказа "Ветрената мелница"

Елин Пелин умее и обича да се съсредоточава върху опоетизиране на нравствените добродетели на българския селянин с неговото непомръкнало чувство за красота, жажда за любов и радост от живота. Това са най-често разкази, в които поезията на човешките души се слива с естествената поезия и свежест на природата. Може би най-характерни разкази от този тип е разказът “Ветрената мелница”.

Йовковата истина за твореца в разказа “Песента на колелетата”

Йордан Йовков има своето значително и самобитно място в националната ни литература. Утвърдил се като класик в изображението на българското село, писателят е същевременно от онези автори, които насочват вниманието си към глъбините на човешката душевност, към тайните на психологията, към силата на страстите и емоционалността и така постигат общочовешко и непреходно звучене

Танцът на чувствата в разказа "Ветрената мелница"

Танцът е образ на човешкия темперамент. Там, където думите губят своята сила и убедителност, започва да говори езикът на тялото. Грацията на душата се превръща в грация на тялото, което може да отправя гневни упреци или нежни любовни послания.

Вечното и преходното в "Песента на колелетата" на Йордан Йовков

Мъдър и красив е творческият свят на Йовков. Търсенето на абсолютното добро, като нравствена категория на човека превръща неговите герои в мечтатели и чудаци. За тези съзерцателни меки и по природа добри хора винаги има един друг свят, в който те се взират със скрит копнеж.

Трудът създава човека

Когато четем библейския разказ за Сътворението на света и човека, не може да не ни направи впечатление, че описанието на Сътворението в първа глава се различава значително от това във втора. В първа глава се казва, че Бог създава света единствено чрез Слово – той нарежда („Рече Бог: да бъде светлина.“), а нещата се сътворяват сами („И биде светлина“). След това Господ подлага

Елин Пелин – „Ветрената мелница“ (Анализ)

СЮЖЕТЪТ НА РАЗКАЗА И ТЕМАТА ЗА ТРУДА И ТВОРЧЕСТВОТО В своята беседа с младите писатели, публикувана по-късно под заглавието „Как пиша“, Елин Пелин споделя, че трябвало да опише сушата, за да обясни защо дядо Корчан, героят от „Ветрената мелница“, тръгва да прави вятърна мелница на място, където за такива мелници се е говорило само в приказките. С други думи

Йордан Йовков – „Песента на колелетата“ (Анализ)

СЮЖЕТЪТ НА РАЗКАЗА И ТЕМАТА ЗА ТРУДА И ТВОРЧЕСТВОТО В сюжета на разказа „Песента на колелетата“ се случват много неща, които бихме могли да определим като събития, т.е. такива действия, които променят заварения ред на живота. Най-напред Сали Яшар е млад и беден ковач, който обаче се чувства щастлив, защото има млада и хубава жена и три прекрасни деца – двама синове

Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених“ (Анализ)

СЮЖЕТЪТ НА ПОВЕСТТА И ТЕМАТА ЗА ТРУДА И ТВОРЧЕСТВОТО Повестта „Балада за Георг Хених“ разказва за трудната съдба на един чешки лютиер в суровите години на установяване на тоталитарна власт в България. Георг Хених е реална историческа личност, един от многото чехи, дошли в България след Освобождението, за да помогнат при модернизирането на новата национална