Страданието и състраданието в разказа "По жицата"

Йордан Йовков е всепризнат български писател, чиито творби описват душевната същност на хората.Изумително е как в кратък текст той съумява да разкрие толкова много общочовешки истини. Йовковите послания в "По жицата" отново са свързани с душевната същност на хората.

"Бяла лястовичка... Има ли я?" - (Йордан Йовков - „По жицата")

Думите на Моканина: „Бяла лястовичка... Има ли я?", от Йовковия разказ „По жицата" разкриват зародилата се в сърцето му надежда, че ще има лек за болката на Гунчо и семейството му. Кратки по своето съдържание, двете въпросителни изречения носят и колебанието, обхванало човешката душа, и желанието да съществува някакво чудо, което да възстанови нарушената хармония в света.

В търсене на бялата лястовица - (Йордан Йовков - „По жицата")

Йордан Йовков е разказвач – мъдрец. В неговия художествен свят на доброто и красотата героите непрекъснато търсят смисъла на човешкия живот, на битието. Те често грешат, като всеки земен, но след това страдат, осъзнават своето падение и чрез сълзите или усмивката показват, че мъката ги е направила вече по-благородни, нравствено извисени.

Човешкото страдание в разказа "По жицата"

„По жицата” е разказ за човешкото страдание и състрадание, за нещастието на човека и милосърдието, за злото и доброто в живота. Йордан Йовков навлиза в най-дълбоките пластове на човешката душа, като разкрива сложни душевни преживявания и вълнения. Още в самото начало на творбата Йовков ни прави съпричастни със страданието на Гунчовото семейство.

Съпричастието към чуждото страдание - висша човешка добродетел

(“По жицата” – Йордан Йовков) Йовковият свят е населен от герои, които носят един особен копнеж по красивото и доброто в живота. Тези герои – обикновени селяни, притиснати от мъката и страданието на тежкото ежедневие, притежават отзивчивост към чуждото нещастие и състрадание към другите.

Благородната лъжа на Моканина - (Йордан Йовков - „По жицата")

„По жицата” е разказ за човешкото страдание и състрадание, за спотаената болка и съпричастието към нея. Авторът внушава идеята, че няма по-благородна постъпка от тази да се помогне на човек, изпаднал в беда, да се прояви разбиране и съчувствие към неговите страдания, да му се вдъхне вяра и надежда.

Нравствената красота на Гунчо - (Йордан Йовков - „По жицата")

Йовковите произведения са дълбоки нравствени послания към читателя. Те утвърждават вярата в хуманното. В разказа „По жицата” има много мъка, но и една светла надежда в доброто. Неговата нравствена светлина е определяща при изграждане образите на Гунчо и Моканина. Бедността и страданието на Гунчо го извисяват.

Мотивът за пътя в разказа "По жицата"

Героите на Йовков се отличават с богата душевност, нравствена устойчивост и обич към ближния, което им помага въпреки изпитанията да намират верния път в живота. Всеки един от тях извървява по различен начин своя отрязък от него, но рано или късно авторът извежда всички свои герои на пътя към доброто, възвишеното и красивото в живота.

Символите на страданието и безнадеждността в разказа "По жицата"

Един от най-популярните разкази, съдържащ христоматийни истини  за душевността на българина и общочовешките нравствени ценности, е “По жицата” на Йовков. Проницателност, състрадание, бащина обич, копнеж по щастлив живот, привързаност между хората, доброта и благородство –всички тези черти са присъщи на Йовковите герои от разказа.

Смисълът на благородната лъжа - (Йордан Йовков - „По жицата")

В своя разказ „По жицата” Йордан Йов­ков пресъздава мотива за човешкото страда­ние чрез съдбата на Гунчо и неговото семейс­тво. Именно мъката и страданието са причината тези хора да тръгнат по безкрай­ните добруджански пътища, водени от на­деждата да намерят бялата лястовичка, която ще излекува болната им дъщеря.