Героите в повестта между реалността и играта - („Преди да се родя и след това")

В своя творчески път Ивайло Петров многократно поставя на изпитание литературната критика и читателите с необичайния си подход към проблемите и човешките взаимоотношения. Не прави изключение и по¬вестта „Преди да се родя и след това", която засяга проблеми и отношения, считани за неподвластни на критика, дори за сакрални, след като достатъчно дълго са идеализирани от

С ирония и носталгия към преобърнатата картина на времето - („Преди да се родя”)

Повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров представя пространствените измерения на действието от нова гледна точка. Тя преобръща посоката на времето и всичко става различно. Авторът е „свидетел" на събития още „преди да се роди", рисуващи родната Добруджа в далечни, непознати времена.