Презвитер Козма – “Беседа против богомилите”

В края на 20 век, по време на управлението на Борис II – син на цар Петър и внук на цар Симеон, Презвитер Козма създава съчинението си “Беседа против богомилите”. Полемичният характер на творбата е най-адекватният художествен израз на социалните проблеми на времето. Конфликтът между управляващи и народ, църква и вярващи християни е социално и нравствено следствие от обективен процес на задълбочаващи се обществени противоречия.

Животът и проблемите на Средновековието според “Беседа против богомилите” на Презвитер Козма

Увод:През втората половина на X в. българското общество се намира в период, в който възникналите религиозни брожения, от които най-мощно е богомилството, са в остър конфликт с интересите на държавата и църквата. В “Беседа против богомилите” Презвитер Козма разкрива разрушителната сила на богомилите.

Беседа против богомилите

"Беседа против богомилите" - Презвитер Козма Въпроси Цитати Разсъждения

Нравствената тревога на Презвитер Козма за социалните проблеми на времето - („Беседа против богомилите”)

Авторът на единственото по рода си произведение в старобългарската литература, цялостно и последователно защитаващо светостта на християнските църковни канони, е свещеник, т.е. презвитер, обществено ангажиран със социалните проблеми на своето време. Презвитер Козма се отличава с висока богословска култура.