"Тримата братя и златната ябълка" - анализ

Древният човек с фолклорно мислене търси начин да оцелее, преодолявайки безброй трудности в своя живот. Неудържимо увлечен от стихията на богатото си въображение, създава вълшебните приказки. В съзнанието му оживяват образи на юнаци и герои, които се борят със злите сили и ги побеждават. Помагат му вълшебни предмети - пръстен, пръчка, а също и феи, и вълшебници.

"Тримата братя и златната ябълка" - време и пространство в приказката

ВРЕМЕТО в приказката „Тримата братя и златната ябълка", както и в повечето вълшебни приказки, не е точно определено, а условно. Не са отбелязани точните години, в които се развива действието. Приказката започва по обичайния начин: „Имало едно време..." След това е споменато, че „всяка година" ябълковото

Златното момиче и пътят на добротворството

Фолклорната приказка „Златното момиче“ пресъздава по един интересен начин живота на едно обикновено момиче и вижданията на народа за доброто и злото, красивото и грозното. Сюжетът на приказката е изграден по модела на вълшебните приказки, в които доброто винаги побеждава злото. Но до сблъсъка между добро и зло героите винаги преминават през различни изпитания и препятствия.

Вълшебните приказки

Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и по-справедлив живот. В тези приказки живее вечната мечта – стремеж към недостижимото наяве щастие, което обаче се оказва осъществимо и реално в прелестния свят на вълшебствата. За да достигне до жадуваното щастие, човек извървява дълъг път, осеян с безброй трудности.

Художествени особености на вълшебните приказки ("Тримата братя и златната ябълка")

Вълшебните приказки въвеждат своите слушатели и читатели в света на красивото и невероятното, в който времето е неопределено. То съответства на всеки миг от раз-казването на приказката. Действието се развива обикновено в битовата среда на семейството. Героите на приказката са определени като членове на малкия домашен семеен кръг - майка, баща, синове, дъщери. С разгръщането на сюжета действието напуска битовата среда на семейството и дома, насочва се към нови земи и светове.

"Златната мома" - бесарабска приказка

Имало едно време един мъж и една жена. Мъжът си имал своя дъщеря, а жената си имала своя дъщеря, но жената не искала да живее с мъжовото момиче и рекла: – Не го ща твоето! Иди и го заведи някъде. Тя опекла една изгоряла питка и я дала на мъжа си: – На! Сега идете, за да се освободиш от нея.

Вълшебните приказки - стремеж на човека към добро и щастие

Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и по-справедлив живот. В тези приказки живее вечната мечта - стремеж към недостижимото наяве щастие

Невероятното и странното в „Тримата братя и златната ябълка“

Неоценимо е богатството на българските народни приказки. Векове наред те са забавлявали и поучавали малки и големи. В приказките са скрити богатият житейски опит на хората, жаждата им за чудесни приключения и надеждата за по-добър и по-щастлив живот.

„Келешът и царската дъщеря“

Тази вълшебна приказка е разпространена в много краища на страната ни. Достигнала до нас в писмен вид, тя ни отвежда в далечни времена, в едно незнайно царство. В нея, както в голяма част от вълшебните приказки, главният герой е бедняк

„Речи, чекръче"

Всички вълшебни народни приказки си приличат, но всяка е красива сама по себе си. Приликата идва от строежа на творбата и от мотива, който е разработен. А красотата - от посланията и добродетелите на героите. С особен чар се отличават приказките, в които главният герой е девойка.