Произход на света и боговете. Сътворението, старогръцки митове и легенди

В началото съществувал само вечният, безграничен и тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота на света. Всичко възникнало от безграничния Хаос – целият свят и безсмъртните богове. От Хаоса произлязла и богинята Земя – Гея. Широко се разстлала тя, силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята, тъй далеч, както е далеч от нас необятното светло небе, на неизмерима дълбочина се родил мрачният Тартар – ужасна бездна, запълнена с вечна тъма.

Раждането на Зевс

Кронос не бил сигурен, че ще успее завинаги да задържи властта в ръцете си. Страхувал се, че децата му ще въстанат против него и ще го сполети същата участ, на която той бил обрекъл баща си - Уран. Боял се той от своите деца, затова заповядал да му носят всяко

Древногръцки мит за произхода на боговете - Петър Кърджилов

ПРОИЗХОД НА БОГОВЕТЕ В началото съществувал само вечният, безкраен и непрогледен Хаос. Макар и безжизнен, той носел в себе си извора на живота, подтика за сътворението на всемира. От него възникнал целият свят – и звездите, и планетите, и безсмъртните богове, и хората. От Хаоса произлязла и богинята Гея (Земя),

Библейски мит за сътворението на света

Съвременната наука няма единно мнение по въпроса за появата на света. Съществуват различни хипотези, но техните становища не са еднозначни. Никоя от тях не е докрай аргументирана.

Господ Бог създава Земята - българска легенда

Нявга, много, много отдавна, според както разказват старите хора, Дявола имал равна сила с Бога. Веднъж двамата се разговаряли и ненадейно се отворило дума за това как може да се направи земята.

Митовете - древният първоизвор на вълшебните приказки

Думата мит (mythos) е от гръцки произход и означава „слово“, тоест разказан в устна форма сюжет. В него преобладават древни представи за света, близки до невероятното и измисленото. Митовете, според Херодот*, са твърде нереални като

Митът – Начин за съществуване в света на древния човек. Образи и символи

Ако се докоснем до духовния свят на древните обитатели на планетата Земя, ще разберем, че са ги вълнували безброй въпроси. В техните представи светът е хаотичен, безначален и безкраен. Свят, в който властват тайнствени сили, определящи живота на всеки един от тях.

Митовете – първоизвор на приказките

Думата мит е от гръцки произход и означава „предание“ („mythos"). Под мит би трябвало да се разбира разказ-легенда за божества или за божествени същества, в реалността на които човекът е вярвал.

Мит и митология

МИТ И МИТОЛОГИЯ ВЪПРОСИТЕ НА ЧОВЕКА     Човекът е най-обикновеното, но и най-загадъчното същество. Също така обикновен, но и загадъчен е светът, в който човекът живее и без който той не би могъл да съществува. Около света и човека витаят безброй въпроси.

Господ и дяволът правят света (Анализ)

■ ЛЕГЕНДАТА     Какво е легенда? Това е устен народен разказ, който описва някакво необичайно събитие или чудо, случило се в далечни времена. Целта е да се обяснят произходът на едно или друго явление и неговото предназначение, връзките в природата и как са се установили отношенията между хората.