Пейзажът и повествователят в разказа „Косачи"

1. Пейзаж (от френски) се нарича описание на природна картина, което изпълнява различни художествени задачи. В художествен текст чрез него се представя част от обстановката, в която протича събитието.

Анализ на разказа „Косачи“ от Елин Пелин

КАКВО НИ КАЗВА РАЗКАЗЪТ На пръв поглед разказът „Косачи“ има твърде прост сюжет: 1.  Петима косачи са отишли в далечна Тракия на гурбет. 2.  Денят приключва - настъпва нощта и косачите се събират около огъня. 3.  Сред тях се откроява даровитият разказвач Благолажът.

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин е един от най-известните и обичани български писатели. Той е майстор на късия разказ. Роден е в с. Байлово, Софийско. Истинското му име е Димитър Иванов. На всички е познат обаче с псевдонима Елин Пелин. Голямата мечта на Елин Пелин е да стане художник. В рисувалното училище обаче

Елин Пелин (1877 –1949)

Елин Пелин е псевдоним на българския писател Димитър Иванов Стоянов. Той е роден през 1877 г. – една година преди дълго чаканото Освобождение – в село Байлово, Софийско. Елин Пелин е най-малкото, единадесето, дете в семейство, в което образованието е на особена почит. Бащата често се връщал с книги, купени от града, където продавал вар.

Елин Пелин – „Косачи“

На пръв поглед разказът „Косачи“ има твърде прост сюжет: 1. Петима косачи са отишли в далечна Тракия на гурбет. 2. Денят приключва – настъпва нощта и косачите се събират около огъня. 3. Сред тях се откроява даровитият разказвач Благолажът. 4. Благолажът разказва приказка и изпява песента за невярна Стояница. 5. Съвсем наскоро оженилият се Лазо привидно не се трогва от песента, НО...

„Косачи“ – въпроси и отговори

1. Каква е ролята на природната картина в началото на разказа? Природните картини играят важна роля в разказите на Елин Пелин. Тяхната основна задача е да обогатят внушенията, да ни дадат по-ясна представа за състоянията и действията на героите. Те открояват и основния емоционален фон на творбата – радост, тъга, отчаяние, надежда...