Кръгът "Мисъл"

В края на XIX и началото на XX век най-значимото събитие в българската културна история е появата на първото литературно обединение, което си поставя висока интелектуална цел - да формира, насочва и определя литературния живот и литературния вкус на нацията. Кръгът „Мисъл”, наречен по името на списанието, което се издава между 1892 и 1907 г.,

Творчеството на Пенчо Славейков – път към европеизация на българската литература

Творчеството на Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература. Негова концептуална база е идеята за нуждата от европеизация на българската литература. Славейков я осмисля в две посоки – приобщаване на художественото ни творчество към идеите на европейската литературна мисъл и съхраняване на националната му самобитност.

Пенчо Славейков - творчество

Пенчо Славейков принадлежи към първото поколение, едно ново поколение в българската култура, което свързва литературната традиция на Възраждането с модерното самосъзнание на творческата личност, характерно за началото на века. Той е първият български писател-европеец и сам се определя като “непоправим восточен човек”.

Пенчо Славейков и неговото творчество

Роден е в Трявна. Син на един от нашите най-бележити възрожденски и културни дейци - Петко Рачов Славейков. Влиянието на бащата върху творческите концепции на сина е значително. Но може би още един фактор от личния живот оказва влияние върху формиране на естетическите възгледи, както и на философските представи на младия Славейков за света-личното страдание.

"Во стаичката пръска аромат..." на Пенчо Славейков

"Во стаичката пръска аромат..." на Пенчо Славейков Лирическата миниатюра на Пенчо Славейков носи в себе си скрита идея - идеята за любовта. Авторът използва предлога “во”, за да озвучи началото чрез гласната “о” и да хармонизира стиха (изграден в петстъпен ямб). Умалителното “стаичка” внася радост, веселост, като провокира читателските асоциации

Поемата “Ралица” – нравственост, непреходност, сила и стоицизъм на духа

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество.

Поемата "Ралица" - кратък анализ

Чрез образа на героинята Славейков създава представата за „вечната българка”. Ако се запитаме в кое време или в кой век живее Ралица, невъзможният отговор ще бъде най-точната характеристика на проблема.

Пенчо Славейков - биография и творчество (видео) - 11 клас

Пенчо Славейков е български поет, един от участниците в литературния кръг „Мисъл“. Роден е на 27 април 1866 г. в град Трявна, в семейството на Ирина и Петко Славейкови. За бащата е трудно да се грижи за него, но той намира пари да изпрати сина си на училище. Учи в Стара Загора, където през 1876 г. баща му е назначен за учител.