Пейзаж в литературата

Пейзаж (фр. paysage, от pays - страна, местност) е понятие от живописта, с което се означават картини, съдържащи природни изображения: планини, гори, долини, реки, морета и др. Освен планински, горски, полски или морски пейзажът може да бъде и градски - това са картини

Сбит преразказ

Сбитият преразказ отразява най-важното, основното в дълъг художествен текст. Съдържанието на творбата се предава:     стегнато – пропускат се несъществените подробности, пестеливо се предават дългите описания и разсъждения  последователно – не се разместват основните моменти и важните подмоменти

Характеристика на литературен герой

Характеристиката (от гр. дума charakter - признак, особеност, отличителна черта) е основно средство за изграждане на литературния герой. Съществуват различни възможности за характеризиране на героя: чрез името или биографията на героя

Сбит преразказ

Докато общуват, на хората се налага да преразказват ситуации, в които са попаднали, или интересни случки, които са преживели. Сред приятели често преразказваме наскоро гледан филм или прочетена интересна книга.

Характеристика на герой в художествен текст

ОСОБЕНОСТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ         Изразът характеристика на герой в художествен текст назовава: • начина, по който е изграден образът на героя в художествен текст; • вид устно или писмено съчинение, в което се разсъждава върху начина, по който е изграден образът на конкретен герой.

Характеристика на героите от „Радини вълнения“

Припомнете си съдържанието на главата „Радини вълнения“. Припомнете си кои са героите. Задача 1: Направете писмена характеристика на Рада, като се опрете на следния план: Характеристика на Рада върху главата „Радини вълнения“       (План) 1. Увод – представяне на героинята – коя е тя и каква е ролята й в сюжета.

Характеристика на героите от „Серафим“

Припомнете си съдържанието и героите на разказа „Серафим“. Задача 1: Направете писмена характеристика на Серафим, като се опрете на следния план: 1. Увод – представяне на героя – кой е той и каква е ролята му в сюжета. Какво е мястото му в случката? 2. Изложение – характеристика на героя, като се разсъждава върху

Описание на пейзаж в художествен текст

ОСОБЕНОСТИ НА ОПИСАНИЕТО НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ Думата пейзаж е с френски произход. В тълковния речник са посочени три основни значения, с които се употребява: 1. Изглед на местност (планински пейзаж, морски пейзаж); 2. Художествена рисунка (Художникът рисува пейзаж.);

Създаване на описание на пейзаж в художествен текст

Прочетете откъса от разказа „Войнишка нива“ на Елин Пелин. Тук е тихо. Слънцето цял ден пече. Сняг не се държи и е топло дори и когато по цели недели облаци пречат на слънцето. Пролетта наближава. Зимата усеща нейните бавни и любовни стъпки и замръзналият й пулс отново се събужда. По високите склонове

Сбит преразказ

ОСОБЕНОСТИ НА СБИТИЯ ПРЕРАЗКАЗ Сбитият преразказ е вид преразказ, в който със свои думи точно, но кратко и стегнато се пресъздава само най-главното от съдържанието на повествователен текст. Прилагателното име сбит означава съкратен, къс, кратък, стегнат. Самото наименование показва, че този вид