Отделяне на важната информация от подробностите в текста

За да се направи сбит преразказ, трябва да се отдели важното от маловажното, защото без това умение не е възможно сбитото преразказване. Прочетете изречението от разказа „Серафим“: „Посред лято в тая страшна жега тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто, като попско расо, на главата му беше нахлупено

Характеристика на литературен герой

Героят в литературното произведение е онзи образ на човека, който творбата ни препоръчва като пример за следване, или напротив - показва ни как не бива да се постъпва. Затова една от най-важните задачи на читателя е да разбере какви са качествата на даден герой, как постъпва той в определени ситуации

Характеристика на литературен герой

Героят в литературното произведение е онзи образ на човека, който творбата препоръчва като образец за поведение или напротив – показва как не трябва да се живее. Затова едно от нещата, които са най-важни за читателя на художествена литература, е да разбира колкото се може по-добре какви са качествата на даден герой

Описание на пейзаж в художествен текст

Описанието на пейзажи се среща много често в художествените произведения. Ако авторът иска да потопи читателя в атмосферата на действието, да го въведе в обстоятелствата, в които се случват събитията или да внуши определени чувства, нагласи и очаквания, той обикновено си служи с описание на пейзаж.

Сбит преразказ

Нека припомним кои са най-важните условия за един добър преразказ: 1. Преразказът има за цел не само да предаде съдържанието на историята, но и да развълнува читателя. 2. Преразказът трябва да съдържа всички основни елементи от разказваната история. 3. Преразказът трябва да следва точно логиката и последователността в развитието на действието.

Сбит преразказ

Докато общуват, на хората се налага да преразказват ситуации, в които са попаднали, или интересни случки, които са преживели. Сред приятели често преразказваме наскоро гледан филм или прочетена интересна книга. Така, без да се замисляме, ние правим устни преразкази. Обикновено преразказваното от нас не е в същия обем, в който сме го гледали или прочели – преразказваме го накратко.

Характеристика на герой – „Радини вълнения“

В главата „Радини вълнения“ са представени няколко герои – Рада, Кириак Стефчов и Бойчо Огнянов. Най-пълно е представен образът на Рада Госпожина.           Нека проследим как е изграден образът на героинята, как я описва авторът, как тя се представя чрез поведението си, какви са отношенията й с другите герои.

Характеристика на литературен герой

Героят в литературното произведение е онзи образ на човека, който творбата ни препоръчва като пример за следване, или напротив – показва ни как не бива да се постъпва. Затова една от най-важните задачи на читателя е да разбере какви са качествата на даден герой, как постъпва той в определени ситуации, какви са последиците от неговите действия. Четейки художествено произведение,

Характеристика на литературен герой

Героят в литературното произведение е онзи образ на човека, който творбата препоръчва като образен за поведение или напротив – показва как не трябва да се живее. Затова едно от нещата, които са най-важни за читателя на художествена литература, е да разбира колкото се може по-добре какви са качествата на даден герой, как постъпва той в определени ситуации, какви са последиците