Елин Пелин - „На браздата” - анализ

Елин Пелин цял живот носи в сърцето си любовта към обикновения човек от народа. Писателят добре познава трудолюбивите селяни, мъките и страданията им, цени и уважава тяхната доброта, прекланя се пред ежедневния им трудов подвиг. Своите наблюдения върху живота в селото и работата на полето

Мъката на Боне Крайненеца в „На браздата“ от Елин Пелин

През есента на 1896 г. на първия приемен изпит в Художественото училище се явяват 158 кандидати. Сред тях е и младият селски учител Димитър Иванов. Нотой не става студент по ред причини. Нашето изобразително изкуство губи един художник, може би добър, но словото ни печели един от най-великите си творци. Ражда се Елин Пелин