Басните на Езоп

Древният елински творец Езоп е легендарна личност. Живее през   VI - V век преди новата ера - Архаичен период от културното развитие на Елада. Той поставя началото на литературата за деца и на литературата, която не е писана в стихове - проза. В неговите кратки, поучителни истории често главните герои са животни.

Басните на Лафонтен

Написани на блестящ, брилянтен език, басните на Лафонтен забавляват и поучават повече от четири века своите малки и големи читатели. Негов учител е великият Езоп. Лафонтен използва античните образци, но героите на неговите басни се отличават с богати и разнообразни преживявания, образите им носят дълбока мъдрост.

Басните на Стоян Михайловски

В спомените на своите съвременници Стоян Михайловски остава гордо усамотеният творец, разкрил мъдростта на своя художествен свят с богатия, образен и остроумен език на кратките послания в баснята. Не случайно авторът на стихотворението „Химн на Кирил и Методий" -  прослава на солунските двама братя и на славянската

Възникване на баснята. Езоп

Баснята може да бъде причислена към най-древните произведения на устното народно творчество. Това е кратка творба в прозаична или стихотворна форма с изобличително-поучително съдържание. Баснята води началото си от приказките за животни.

Басните на Лафонтен

Жан дьо Лафонтен е френски писател, който живее и твори през XVII век (1621- 1695 г.). По това време, когато Франция се управлява от Луи XIV, наречен Кралят - Слънце, нараства народното недоволство. Лафонтен открито се противопоставя на абсолютната власт на краля