АНАЛИЗ НА ПРИКАЗКАТА „КОТАРАКЪТ НАСТАВНИК, ИЛИ КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“

 

          СЮЖЕТЪТ НА ПРИКАЗКАТА

          „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е вълшебна приказка и е построена по модела на фолклорната вълшебна приказка.
          Действието започва с назоваването на бедата, която нарушава обичайния ред в семейството на героите – смъртта на мелничаря. Тя бележи началото на голяма промяна в живота им. До този момент синовете са били защитени – имали са баща, който им е осигурявал подслон и храна. След неговата смърт те трябва сами да се грижат за себе си. Двамата по-големи братя получават наследство, което им дава възможност да изкарват сами прехраната си и да създадат свои семейства. Единствено съдбата на третия син е неясна. Затова тя е в центъра на развитието на действието.
          Появата на помощника – Котарака – придвижва събитията напред. Всеки следващ епизод обогатява представата за невероятните способности на Наставника. Той проявява съобразителност и спечелва доверието на краля. Служи си с хитрост, за да представи господаря си като богат човек, достоен за ръката на царската дъщеря. Находчив и изобретателен е, когато се изправя срещу човекоядеца и го побеждава. Така осигурява на господаря си богатство, което му отрежда достойно място в общността.
          Приказката завършва със сватба – най-често срещания край на вълшебна приказка. Женитбата възстановява реда в общността, защото на мястото на разрушеното семейство на мелничаря се появява ново – това на най-малкия брат.

          ГЕРОИТЕ В ПРИКАЗКАТА

          Героите в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ изпълняват роли, които са характерни и за фолклорните вълшебни приказки.
          Ролята на героя се изпълнява от най-малкия син на мелничаря. Той е ощетен от съдбата, защото делът му от наследството е нищожен и не може нито да се издържа, нито да изкарва прехраната си с него. За да успее в живота и да създаде свое семейство, трябва да се пребори с трудностите, които животът му поднася.
          Негов помощник е Котаракът. Той е амбициозен, верен приятел, ловък, смел, съобразителен, целеустремен и изобретателен. Котаракът помага на героя да придобие богатство и да се ожени за царската дъщеря.
          Човекоядецът изпълнява ролята на неприятел. Той е герой, който освен че е с лош нрав, вреди на останалите герои в приказката. Наименованието му само говори, че не е част от общността на хората, а е заплаха за тях.

          ХУДОЖЕСТВЕНОТО ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО В ПРИКАЗКАТА

          Обикновено вълшебните приказки започват с „Имало едно време....“, „Живели някога...“, „Преди много, много години....“. Тези въвеждащи думи посочват, че това, за което ще се разказва, се е случило много отдавна. „Подсказва“, че може някои подробности в историята да са забравени или заменени с други, но най-същественото е запазено.
          Приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ започва по друг начин: „Когато старият мелничар умрял, синовете му наследили...“. Това начало не съдържа информация кога точно се е случила бедата в семейството. Вниманието на разказвача се насочва направо към подялбата на наследството и към съдбата на най-малкия син, защото поуката не е свързана с това кога точно се е случила историята. Въпреки че няма точно указание за времето на случката, читателят може да се досети, че става дума за далечното миналото.
          Действието в приказката се развива за сравнително кратко време. От подялбата на наследството до сватбата на най-малкия брат с царската дъщеря изминават няколко месеца. Към този извод ни насочва изречението: „И тъй, в продължение на два-три месеца Котаракът носел от време на време на Негово Величество дивеч...“. Последвалите случки – разходката на царя, срещата му с най-малкия син, надхитряването на човекоядеца и сватбата – протичат за няколко часа. Не всичко случило се в това време е изобразено подробно. Някои действия само са споменати. Разказвачът подробно разказва само за онези, които представят най-ярко характерите на героите и са важни за извеждане на поуките от приказката.
          Както във всички приказки, местата на случките не са назовани с географските им имена – мелницата, „едно пасбище“, край реката, „в двореца“, „една житна нива“, замъка на човекоядеца. Историята започва в мелницата, където става подялбата. Това място е познато за героя – там се е чувствал сигурен и защитен, но трябва да го напусне след подялбата на наследството. Останалите места за него са чужди и непознати. Най-често те са привлекателни, предлагат охолен живот, но някои от тях са много опасни. За да остане там, героят трябва да прояви храброст, остър ум, съобразителност. Именно такива качества притежава Котаракът и те му помагат да победи човекоядеца, за да заживеят с господаря си в неговия имот.

          ПОУКАТА В ПРИКАЗКАТА

          Всяка приказка съдържа поука. При някои тя е дълбоко скрита и трябва читателят да я разкрие сам, при други – е изказана пряко. Не трябва да се забравя, че тези поуки са свързани с ценностите на времето, в което са живели техните създатели, и някои от тях може би звучат странно на съвременния читател.
          „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ завършва с две поуки, написани в стихове. Първата напомня, че наследството не е най-важното условие за успех в живота. Преди всичко човек трябва да разчита на собствените си способности: „за младия човек обикновено / ум, ловкост и умелост несъмнено / явяват се по-ценните блага.“
          Втората поука е изказана с по-шеговит тон, но е също толкова сериозна, колкото и първата. Тя внушава мисълта, че за да бъдат обикнати и приети в обществото, младите хора трябва да се погрижат и за приветливия си външен вид.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave