Ботевата творба „Моята молитва”  търси поетичните средства за внушение върху човешкото съзнание чрез монологичната изповед на лирическия Аз. Размисълът, макар и дълбоко интимен и съкровен, е споделен открито. Жанровата определеност на заглавието: „молитва”, доуточнено от притежателната местоименна форма „моята”, насочва към вътрешните изживявания на Аз-а, които са твърде далеч от молитвените настроения на душата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave