1. Аналитично намиране на функцията на положението и предавателните функции на шарнирен четиризвенен механизъм

2. 1. Аналитично намиране на функцията на положението и предавателните функции на кулисен механизъм.

Проектирането на кулисния  механизъм (фиг.16.2)  върху координатните оси дава уравненията:

В структурата на кулисния механизъм участва и плъзгаща двоица за разлика от шарнирния четиризвенник където всички връзки се осъществяват посредством въртящи двоици. В следствие от това в уравненията (16.7) двете неизвестни са: ъгълът  , който дефинира движението на изпълнителното звено и разстоянието    което определя относителното плъзгане между плъзгача и изпълнителното звено -направляваща в плъзгащата двоица.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave