Съвременната наука няма единно мнение по въпроса за появата на света. Съществуват различни хипотези, но техните становища не са еднозначни. Никоя от тях не е докрай аргументирана. Единствено Библията дава на човечеството неоспоримата теория за началото на света чрез мита за сътворението. По принцип библейските митове не подлежат на поправка. В тях са заложени основите на християнския морал, затова ги наричаме „свещени", а правилното им тълкуване доближава човека до Създателя.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave