БИБЛЕЙСКИ РАЗКАЗ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО

 

          ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ?

          Текстът преразказва началото на Библията. Така започва тази свещена за християните и евреите книга. В самото начало не съществува нищо освен Бог (Духа Божий). Първото нещо, създадено от великия Творец, е светлината. В Библията светлината е символ на Бог. Според текста само Бог е способен да създаде безкрайния свят за шест дни. Всеки от шестте дни е отделна стъпка, в която Бог твори частите на света. Виждаме, че библейският разказ е различен от представата на древните гърци за света. Според древните гърци няма Творец. Светът се самопоражда от Хаос. В библейския разказ Бог сътворява света: небесните тела, Земята, моретата, планините и равнините, населява ги с растения и животни.

          ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

          В текста има един основен герой и това е творецът на света – Бог. Той съществува, преди да бъде сътворен светът, преди да съществува каквото и да било. Това различава библейската представа за сътворението на света от старогръцкия мит. Древните гърци вярват, че преди света съществува Хаос, но богове липсват. Появата им е едновременна с появата на света.
          Ако погледнем внимателно текста за Първия ден, ще видим, че Бог придава форма и вдъхва живот. С други думи, самият Бог е ред.
          Какво прави библейския Бог толкова могъщ? Той твори света не с ръце, не с някакви сечива – твори, като изрича, като говори. След думите „Бог каза“ се създава съответната част от света. Божествените думи са най-могъщият инструмент, с който се сътворява светът. До ден-днешен словото е най-могъщото средство, което отличава човека от всички живи същества.

          ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

          В самото начало, когато не съществува дори пространството – Земята, небето, звездите, не съществува и времето. Създавайки света, Бог създава и времето. Това е времето в самото му начало. Със завършването на Първия ден, със смяната на Първия ден с нощ започва да тече и времето.
          Но можем ли да говорим за историческо време? Историята е наука, която записва събитията, случили се с хората. До Шестия ден не можем да говорим за история и историческо време, тъй като човекът още не е сътворен. След сътворението на първите хора ще започне да протича историческото време.

         ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

          Пространството в библейския разказ е съизмеримо с целия свят. То е всичките небесни тела – Слънцето, Луната и звездите, самото небе, Земята, планините и моретата. Това е пространство, което все още се създава. Пространството в библейския разказ е неопределено и неконкретно – назовано е с обобщаващите думи „планини“, „долини“, „равнини“, „пространства суша“, „водни басейни“. Съизмерим с пространството е само творецът Бог.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave