БРАНИСЛАВ НУШИЧ – „АВТОБИОГРАФИЯ“
(Анализ)
 

 

          ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“

          В главата „Урок по география“ е продължена темата за безсмислените реформи в образованието, разгледана и в други части на романа „Автобиография“. Още в началото на тази част е поставен въпросът доколко полезни са знанията, които получаваме в училище, и отговарят ли те на реалните житейски потребности на хората. Другият въпрос е как трябва да се обучават учениците, така че знанията да бъдат осмислени и полезни.
          Комичната ситуация произтича от факта, че учителят по география не разполага с подходящи учебни пособия, с които да докаже основни твърдения от физическата география. Разчита на въображението на учениците, които трябва да си представят неща, които никога не са виждали. Още по-комична става ситуацията, когато учителят решава да използва като учебни пособия самите ученици.
          Въпреки че тази част на романа предизвиква смях у читателя, тя е силен упрек към недомислиците в образователната система на Сърбия по времето, когато Нушич е ученик. Упрекът е и универсален, тъй като и днес се сблъскваме с подобни проблеми в нашето образование.

          ГЕРОИТЕ В ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“

          Главата „Урок по география“ е част от романизирана автобиография (автобиографичен роман), в която в художествена форма авторът разказва живота си. Повечето от събитията в творбата действително са се случили, но не са разказани буквално, а са дообогатени от творческото въображение на автора.
          Героят, който разказва. Първообраз на главния герой е самият автор. По тази причина разказването е в аз-форма. Така повествователят (разказвачът) и главният герой съвпадат – разказва героят. Въпреки това не бива да смесваме автора с повествователя – единият е реално съществуващ, другият е част от художествената творба.
          Учителят е основен герой в тази глава. Може да се каже, че той „движи действието“, тъй като комичните ситуации са плод на негови решения. Той определя правилата и подхожда с известно пренебрежение към учениците, но ако те не успяват да проумеят привидно прости неща, то той не успява да се справи с преподаването.
          Съучениците на разказващия герой са представени със смях, произтичащ от ситуациите, в които са поставени. Авторът е изобразил разказващия герой като част от класа. Той разказва с хумор както за съучениците си, така и за самия себе си. Не споменава името си, а вместо това използва названието „тоя малкият“, дадено му от учителя. По този начин избягва превъзходството и става един от всички.

          ВРЕМЕТО В ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“

          Времето в творбата има три разновидности:
          Първо – то е част от историческото време, в което се случват описаните събития – втората половина на XIX в., когато се провеждат образователни реформи в сръбското училище.
          Второ – това е цялото време на романизираната автобиография, в която Бранислав Нушич разказва своя живот – времето на един човешки живот. Конкретно тази глава представя епизод от детството на писателя, когато е ученик.
          Трето – това е краткото време, през което протичат няколко забавни ситуации, случили се в часовете по география.

          ПРОСТРАНСТВОТО В ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“

          Действието в главата се развива в стесненото пространство на класната стая. От друга страна, науката география и представите на децата говорят за космическото безкрайно пространство, за небесните тела или за цялата Земя, която може да бъде обиколена от пешеходец.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave