Елисавета Багряна
    Вечната

    Сега е тя безкръвна и почти безплътна,
    безгласна, неподвижна, бездиханна.
    Очите са притворени и хлътнали.
    и все едно — дали Мария, или Анна е,
    и все едно — да молите и плачене, —
    не ще се вдигнат тънките клепачи,
    не ще помръднат стиснатите устни —
    последния въздъх и стон изпуснали.
    И ето че широк и чужд е вече пръстенът
    на нейните ръце, навеки скръстени.

    Но чувате ли вие писъка невинен
    на рожбата й в люлката съседна?
    Там нейната безсмъртна кръв е минала
    и нейната душа на тоя свят отседнала.
    Ще минат дни, години и столетия
    и устните на двама млади, слети,
    ше шепнат пак „Мария“ или „Анна“
    в нощта сред пролетни благоухания.
    А внучката ще носи всичко: името,
    очите, устните, косите — на незримата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave