Под функционален анализ се разбира определянето (описанието) на функциите на техническия обект (СЕ или детайл). Свежда се до определяне на главната функция и функциите на повърхнините. ГФ се описва от глагол и същ. име и определя същността (предназначението) на ТО. ОФ могат да се определят: въз основа на ФПД на ТО от където се определят потоците по вид; за всеки поток от даден вид се определя функция, понякога са налице повече от един поток от даден вид; по ФПД се определят и ИЕ; възоснова на ИЕ и анализ на изделието се определя характерните положения на изделието; анализира се изделието и околнтата техническа среда с оглед необходимостта от защита на изделието от околната среда и преди всичко човека от въздействието на ТО; някои детайли служат само или преди всичко за закрепване на детайли на ТО или на То към околната среда; проверя се участието на всички детайли на изделието в определените функции.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave