Изречения, които се състоят от две или повече прости изречения, наричат сложни.

Видове

Характеристика

Примери

Сложно 
съчинено

Две или повече прости изречения, свързани със съчинителни отношения, образуват сложно съчинено изречение.

[Слънцето ще се помрачи [месечината няма да изпра ща светлина], [звездите ще изпадат].

Сложно 
съставно

Сложно изречение, чиито прости изречения са свързани с подчинителни отношения, се нарича сложно съставно изречение.

[[Ако някой друг ми бей разказал тази история [[нямаше да му повярвам [защото изглежда доста  невероятна]]].

Сложно 
смесено

Ако в едно сложно изречение има и подчинителни, и съчинителни връзки, то е сложно смесено изречение.

[[Два пъти годишно прелитат ятата на черните лебеди], [[за да отидат на юг или[да се завърнат отново в делтата на реката]]].

@bgmateriali.com

Изтеглиsave