Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

Вариант 1


ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
(Входно ниво)


          Прочетете текста и решете задачи 1 – 3.

          Човешкото тяло има нужда от широк набор от витамини и минерали, за да функционира нормално. Един от най- важните минерали за поддържане на здравето и на нормалното състояние на организма е магнезият.
          Магнезият (е означение Mg) е химичен елемент и алкалоземен метал. Съдържа се в почти всяка клетка и участва активно в производството на аденозин трифосфат – основната единица енергия за клетките.
          Можем да набавяме магнезий най-вече чрез храни на растителна основа. В животинските храни концентрацията на магнезий е далеч по-ниска. При недостиг на магнезий в организма се наблюдава спад на имунната система, депресия, отпадналост, липса на апетит. 

Из енциклопедия

1. За какво НЕ се съдържа информация в текста?
      A) за същността на магнезия като химичен елемент
      Б) за магнезия в състава на различни лекарства
      B) за източниците на магнезий
      Г) за здравословните проблеми при дефицит на магнезий

2. В текста се защитава твърдението, че:
      A) Хората трябва да се хранят здравословно с растителни продукти.
      Б) Витамините са полезни за човешкото здраве.
      B) Магнезият е един от най-важните елементи за човешкия организъм.
      Г) Магнезият е химичен елемент, метал.

3. Термини в текста НЕ са:
      A) производство, храни 
      Б) организъм, метал
      B) имунна система, клетки
      Г) химичен елемент, концентрация

4. В кое изречение е употребено показателно местоимение за посочване на признаци?
      A) Подай ми онази книга, моля те!
      Б) Това дете е много любознателно.
      B) Много обичам да чета такива книги. 
      Г) Толкова много книги си прочел!

5. В кой ред е допусната грешка?
      A) Някой ще дойде ли на срещата?
      Б) Ти ще кажеш кой да дойде на срещата.
      B) Никого не поканих на срещата.
      Г) На кой се обади за срещата довечера?

6. В кой ред правилно е посочен видът на причастието?
      A) ходил – мин. несв. деят. причастие 
      Б) седящ – сег. деят. причастие
      B) носен – мин. св. деят. причастие 
      Г) пеейки – мин. страд. причастие

7. В кой ред НЕ е допусната грешка?
      A) Знам, че тяхните рисунки са по-добри от нашите.
      Б) Всички видели как изгрява слънцето.
      B) Взети са всички мярки срещу евентуално наводнение.
      Г) Запалените стърнища горяли цяла нощ.

8. В кой ред е допусната грешка?
      A) В ресторанта предлагат салати, супи, десерти.
      Б) Красивата, каменна къща датира от миналия век.
      B) Ябълки и круши, портокали и банани – всичко има на масата.
      Г) Циркът е изкуство и за деца, и за възрастни.

9. Кое изречение е сложно съчинено изречение?
      A) Какво искаш да приготвиш с тези продукти?
      Б) Ще реша дали да приготвя супа.
      B) Супа ли ще готвиш, или ще направиш салата за гостите?
      Г) Ще приготвя или супа, или салата.

10. Посочете вярното твърдение.
      Текстът е изграден от:
      A) правописни правила 
      Б) срички
      B) пунктуационни знаци 
      Г) изречения

11. Посочете вярното твърдение.
      Текстът е:
      A) система от езикови правила
      Б) езиково и смислово образувание
      B) звук или съчетание от звукове
      Г) произнесени звукове 

12. Еднородни части на простото изречение НЕ могат да са:
      A) допълненията
      Б) определенията
      B) подлозите
      Г) сказуемите

13. В текста са допуснати шест грешки. Редактирайте ги.
      Понякога нямам желание да говоря с никой. Зная че това не е хубаво. Недопускайки приятелите и блиските си, само още повече усложнявам проблема. Важно е да искаме съвет в такива ситоации, и да говорим с хората.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Отговори:
1-Б; 2-В; 3-А; 4-В; 5-Г; 6-Б; 7-Б; 8-Б; 9-В; 10-Г; 11-Б; 12-Г;
13. Примерен отговор:
          Понякога нямам желание да говоря с никого. Зная, че това не е хубаво. Не допускайки приятелите и близките си, само още повече усложнявам проблема. Важно е да искаме съвет в такива ситуации и да говорим с хората.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave