Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
(Входно ниво)

 

          Прочетете текста и решете задачи 1 – 3.

          Калцият (Са) е химичен елемент със сребрист, а в много чисто състояние и с оранжев цвят. Калцият е един от най-изобилстващите минерали в човешкото тяло с изключително голямо значение: съставлява около 1,5% от общото ни телесно тегло. Костите и зъбите на човек съдържат 99% от общото количество калций в организма. Солите на калция укрепват стените на кръвоносните съдове и намаляват тяхната проницаемост. Той участва и в повишаване на защитните функции на организма.
          Недостатъчният прием на калций или лошото му усвояване могат да доведат до дефицит, който при децата е причина за неправилна костна минерализация и води до рахит – състояние, характеризиращо се с костни деформации и забавяне на растежа.

Из енциклопедия

1. Според текста НЕ е вярно, че:
      A) Калцият е минерал със сребрист цвят. 
      Б) Калцият има голямо значение за изграждане на костната структура.
      B) Липсата на калций не се отразява върху детското здраве.
      Г) Калцият съставлява 1,5% от телесното ни тегло.

2. Кое твърдение НЕ е аргумент в подкрепа на тезата в текста?
      A) Калцият е химичен елемент със сребрист цвят.
      Б) Калцият е 1,5% от теглото ни.
      B) Калцият укрепва кръвоносните съдове. 
      Г) Калцият е важен за костите и за зъбите на човека.

3. Терминът деформация в текста означава:
      A) изменение без съществено значение 
      Б) нежелано отклонение от норма
      B) положителна промяна в нещо 
      Г) развитие на костната система

4. В кое изречение е употребено отрицателно местоимение за количество?
      A) Това е ничия територия.
      Б) Не приемаме никакви поръчки.
      B) Никой не е дошъл все още.
      Г) Не е взел николко блузи.

5. В кой ред е допусната грешка?
     A) Не повиках никого, а ти?
     Б) На никого не му върви днес!
     B) На кой да връчим наградата?
     Г) Всекиму може да се случи това.

6. В кой ред има само нелични глаголни форми?
      А) отнесен, видян, знае
      Б) изгрял, получил, крещящ 
      В) пишейки, целунал, бодър 
      Г) опасен, нанесен, прочетен

7. В кой ред НЕ е допусната грешка?
      A) Детето гледаше боязливо възрастните хора.
      Б) Никой не може да ни отнеме преживяните моменти.
      B) Имаме голями очаквания към теб.
      Г) Стоели дълго на върха и се наслаждавали на гледката.

8. В кой ред е допусната грешка?
      A) С предимство при пътуване са и децата и инвалидите.
      Б) Неизвестното, непознатото привличат, но и плашат.
      B) В стаята влезе непозната млада жена. 
      Г) Младата жена е способна, но и красива.

9. Кое изречение е сложно съчинено изречение?
      A) Обичам плодовете, но и зеленчуците.
      Б) Ще отида при приятелите си, когато приключа с домашните.
      B) Ще дойдеш ли с нас, или ще останеш с тях?
      Г) Няма да се оправдавам с липсата на време.

10. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      A) Постоя няколко минути и след това си тръгна.
      Б) Преди да продума, се замисли няколко минути.
      B) Щеше да говори, ако му бяха дали думата по-навреме.
      Г) Никак не му се говореше пред толкова много хора. 

11. В кое изречение има грешка?
      A) Онези тъмни очила страшно ще ми отиват.
      Б) Скоро не бях ял тъкъв вкусен сандвич.
      B) На кого си казал за предстоящата екскурзия?
      Г) Никой не ми е искал мнението за тази история.

12. В кое изречение НЯМА грешка?
      A) Тези песни ги бяхме изпяли по време на концерта.
      Б) Съчките в огнището са изгоряли от няколко часа.
      B) Ако не беше заваляло, щехме още да се разхождаме.
      Г) Вие ли сте казали, че няма да се върнете навреме?

13. В текста са допуснати шест грешки. Редактирайте ги.
      Това лято неискам да ходя пак на море защото имам други планове. Мисля да посета някой от зимните ни корорти – Боровец, Пампорово или Банско. Искам да се расхождам в гората, и да се науча да се ориентирам в природата.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-Г; 4-Г; 5-В; 6-Б; 7-А; 8-А; 9-В; 10-А; 11-Б; 12-Г;
13. Примерен отговор:
          Това лято не искам да ходя пак на море, защото имам други планове. Мисля да посетя някой от зимните ни курорти – Боровец, Пампорово или Банско. Искам да се разхождам в гората, и да се науча да се ориентирам в природата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave