ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
Езикът - звук, дума, изречение, текст

(входно ниво)


1. В коя от думите има разлика между броя на звуковете и броя на буквите? - 1 т.
а) панаир
б) порив
в) пещера
г) песен

2. При произнасянето на коя от думите настъпва звукова промяна?- 1 т.
а) извинение
б) послепис
в) договор
г) разписание

3. В кой ред думата е правилно разпределена на морфеми? - 1 т.
а) п-ожа-рн-а
б) млек-ар-ниц-а
в) пла-ни- на
г) ко-рен-ище

4. В кой ред думите са синоними? - 1 т.
а) наглост - нахалство 
б) навик - нагласа 
в) унил - онеправдан
г) полет - порив 

5. В кой ред думите НЕ са антоними? - 2 т.
а) кратък - обстоен
б) правило - изключение
в) тревожен - спокоен
г) идеен - идеален

6. Отношението между глагол и съществително име е както отношението между: - 1 т.
а) текст и съчинение
б) определение и допълнение
в) глагол и сказуемо
г) наречие и наречие за време

7. В кой ред правилно е направен морфологичен анализ на думата жилетката? - 1 т.
а) прил. име, ж.р. мн.ч. нечл.
б) глагол, 3 л. ед.ч. мин. св. вр.
в) същ. име, ж.р. ед.ч. член.
г) числ. име, редно, нечл.

8. В кое изречение има грешка? - 1 т.
а) Поговориха по проблемите, но не се разбраха.
б) И се срещнаха и си поговориха по проблемите.
в) Ще мълчим или ще говорим по проблемите?
г) Нито ще ида на срещата, нито ще изпратя писмо.

9. В кой ред е допусната правописна грешка? - 1 т.
а) вихър, театър, механизъм
б) изпели, големи, живели
в) компот, автограф, площад
г) вестник, месност, фокусник

10. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? - 2 т.
а) разписка, предпочитание, безащитен
б) племенник, конник, ценност
в) безпомощност, предчуствие, лешник
г) гениялен, християнство, проява

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? - 1 т.
а) Без да знае къде се намира, мореплавателят обикаля островите на непознатия архипелаг.
б) И днес учените продължават да пътешестват из джунглите, пустините и океаните, и да правят открития.
в) Планинските върхове са не само много стръмни, но често са ветровити и покрити с хлъзгав лед.
г) Освен че бил първият европеец, посетил Китай, Марко Поло пръв описал пътешествията си в книга.

12. В кое изречение има глаголна форма в повелително наклонение? - 1 т.
а) Баба ме помоли да й помогна в готвенето, като обеля картофите.
б) Истинските родолюбци не биха предали родината си и народа си.
в) Недей чака помощ от никого, а сам се справяй с проблемите си.
г) Не мога да слушам повече лъжите, които казваш всеки път.

13. В кое изречение има преизказна форма на глагола? - 2 т.
а) Тези промени биха предизвикали протести сред учениците.
б) Приятелят ми е гледал този филм поне пет пъти.
в) Хората решили да дарят средства и да строят църква.
г) Пътешествениците бяха изминали едва една трета от пътя си.

14. Преобразувайте пряката реч в непряка: - 4 т.
- Не влизайте, моля ви - шепнеше Лили на двете момчета.
- Опасно е и някой може да пострада.

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
.........................................................................................................................

15. Препишете текста, като редактирате грешките при членуване и при цитиране: - 5 т.
Бунтовника има сърце "мъжко, юнашко", възпитан е да пази честа и достойнството си. Той е прокуден от България и е осъден
"да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги."

 
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 

 

 

 

Максимален брой точки - 25
Примерна скала  за оценяване: 
0-7т. -Слаб
8-10т. – Среден
11-13т. – Добър
14-19т. – Мн.добър
20-25т. - Отличен

Отговори:
1-в; 2-г; 3-б; 4-а; 5-г; 6-б; 7-в; 8-б;
9-г; 10-б; 11-б; 12-в; 13-б;
14-
Лили шепнеше на двете момичета, молейки ги да не влизат, защото е опасно и някой може да пострада.
15-
Бунтовникът има сърце "мъжко, юнашко", възпитан е да пази честта и достойнството си. Той е прокуден от България и е осъден:
да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave