ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

(входно ниво)

1. Свържете имената на авторите с техните родни места. - 1 т.
а) Любен Каравелов                                    1. Жеравна
б) Иван Вазов                                               2. Байлово
в) Йордан Йовков                                        3. Копривщица
г) Елин Пелин                                               4. Сопот

2. Свържете имената на авторите с биографичните факти, които се отнасят за всеки от тях. - 1 т.
а) Създава свой зоопарк.                                                      1. Бранислав Нушич
б) Работи като лоцман по река Мисисипи.                       2. Антоан дьо Сент-Екзюпери
в) Участва в Сръбско-българската война.                        3. Марк Твен
г) Загива като пилот на военен самолет.                          4. Джералд Даръл

3. От кое стихотворение е откъсът? - 1 т.
Какви ли тайни дремят, богатства, красоти
по твоите долини, поля и висоти?

а) „Отечество любезно“                        б) „Хубава си, моя горо“
в) „Художник“                                         г) „Братчетата на Гаврош“

4. Кой е авторът на стиховете? - 1 т.
И стените, скривайки с платната
– негови единствени неща, –
той превърна стаята в богата,
в най-богата стая на света.
 
а) Любен Каравелов                              б) Иван Вазов
в) Христо Смирненски                          г) Веселин Ханчев

5. Сходство между стихотворенията „Хубава си, моя горо“ на Любен Каравелов и „Отечество любезно“ на Иван Вазов е: - 1 т.
а) възмущението от пренебрежението към родината
б) носталгията по далечната родина
в) възхищението от красотата на българската природа
г) непримиримостта към закърнялото родолюбие

6. Гръцкият остров Корфу е място на действието в: - 1 т.
а) „Принцът и просякът“                       б) „Автобиография“
в) „Малкият принц“                               г) „Моето семейство и други животни“

7. Елин-Пелиновото произведение „Косачи“ започва с: - 1 т.
а) описание на природна картина
б) диалог между героите
в) портретна характеристика
г) размисли на разказвача

8. За кой Елин-Пелинов герой от „Косачи“ се отнася характеристиката: сладкодумен разказвач, който познава силата изкуството и я използва за облекчаване на делника и извисяване на духа? - 1 т.
………………………………………………………………………………………………

9. В стихотворението „Художник“ на Веселин Ханчев НЕ са противопоставени: - 1 т. 
а) бедност и богатство                       б) грозно и красиво
в) празно и пълно                               г) шум и тишина

10. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за главата „Представлението“ от Вазовия роман „Под игото“? - 1 т.
а) В Бяла черква за първи път се представя пиесата „Многострадална Геновева“.
б) Публиката очаква представлението с огромно вълнение и с нетърпение.
в) В представлението участват само мъже, които изпълняват и женските роли.
г) Декорът и реквизитът за представлението са взети от домовете на гражданите.

11. Кой от изброените герои от главата „Представлението“ е в публиката? - 1 т.
а) Бойчо Огнянов                                  б) Кириак Стефчов
в) господин Фратьо                               г) Илийчо Любопитния

12. Като имате предвид главите „Представлението“ и „Радини вълнения“ от Вазовия роман „Под игото“, посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 1 т.
а) Духовни средища на българите в края на възрожденската епоха са църквата и училището.
б) Заможните хора в града ценят и подкрепят културата и образованието.
в) Учителите са уважавани, авторитетни и влиятелни личности във възрожденското общество.
г) Театърът е утвърдено изкуство с дългогодишни традиции.

13. В „Принцът и просякът“ на Марк Твен отсъства мотивът за: - 1 т.
а) нерадостната участ на бедните деца
б) смяната на мястото в обществото
в) значението на човешкото потекло
г) пътуването в далечни страни

14. Героите на Марк Твен – Едуард и Том, разменят: - 1 т.
а) дрехите си                                    б) играчките си
в) ключовете си                                г) книгите си

15. Стихотворението „Братчетата на Гаврош“ е изградено като обръщение към: - 1 т.
а) живота                                           б) града
в) гаврошовците                               г) управниците

16. В стихотворението „Братчетата на Гаврош“ светлината се свързва с: - 1 т.
а) разкоша на града                                б) началото на деня
в) красивото бъдеще                               г) щастливото детство

 17. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за Йовковия разказ „Серафим“? - 1 т.
а) Името на главния герой означава шестокрил ангел.
б) Основното действие обхваща по-малко от денонощие.
в) Действието се развива през пролетта.
г) Посещението на Серафим в дома на Павлина не е описано.

18. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за „Автобиография“ на Бранислав Нушич? - 2 т.
а) Като всеки автобиографичен разказ повествованието изразява личната позиция на разказвача.
б) Събитията от детството на Бранислав Нушич са преосмислени и пресъздадени от 60-годишния автор.
в) Сред основните теми, по които Нушич разсъждава, е училищното образование.
г) За училището и за учителите Нушич разказва единствено със страхопочитание.

19. В „Малкият принц“ опитомявам означава: - 1 т.
а) да покоряваш с хитрост                                   б) да изграждаш връзки
в) да се сприятеляваш с животни                        г) да укротяваш най-буйните

20. Според тайната, която научава малкият принц, най-добре се вижда: - 1 т.
а) с очите                                                     б) със сърцето
в) от високо                                                 г) в миналото

21. Коя от изброените творби е разказ от първо лице? - 1 т.
а) „Малкият принц“
б) „Принцът и просякът“
в) „Моето семейство и други животни“
г) „Серафим“

22. Кое произведение описва природна картина, чиито елементи са лятната нощ и река Марица? - 1 т.
а) „Отечество любезно“                         б) „Моето семейство и други животни“
в) „Косачи“                                              г) „Художник“

23. Допълнете твърденията: - 4 т.
а) Стамо и Лазо са герои от ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………......
б) Темата за приятелството е водеща в ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………......
в) Училището е място на действието в ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………......
г) Лисицата е герой от …………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………......

24. От изучаваните в 6 клас литературни произведения посочете две, които могат да бъдат определени като хумористични.  - 2 т.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 


Максимален брой точки - 30
Примерна скала  за оценяване:
 
0-10 т. - Слаб
11-15 т. – Среден
16-20 т. – Добър
21-25 т. – Мн.добър
26-30 т. - Отличен

Отговори:
1 – а-3; б-4; в-1; г-2;
2 – а-4; б-3; в-1; г-2;
3-а; 4-г; 5-в; 6-г; 7-а;
8 – Благолаж  
9-г; 10-а; 11-б; 12-г; 13-г; 14-а; 15-б; 16-а; 17-в; 18-г; 19-б; 20-б; 21-в; 22-в;
23 –  
а) – „Косачи“
б) – „Принцът и просякът“
в) – „Автобиография“ / „Представлението“
г) – „Малкият принц“
24 – „Моето семейство и други животни“, „Автобиография“

@bgmateriali.com

Изтеглиsave