Въвеждане на конкретни стойности в целочислен масив от клавиатурата 
(въвеждането в елементите да се реализира по трите варианта за достъп до 
елементите на масива – явна индексация, променлива – указател към началото 
на масива и константен указател  – името на масива и променлива указваща 
отместването спрямо началото на масива).
• след  въвеждането да се изведе на екрана съдържанието на масива.
• да се направят следните обработки:
- да се намери максималната (минималната) стойност на елемента от 
масива, след което всички елементи чиято стойност е по-малка от 
половината на максималната  (по-голяма два пъти от минималната) 
стойност да се занулят (0), а в останалите да се запише 1.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave